Zieliński Henryk

Henryk Zieliński, ur. 13 sierpnia 1917 r. w Łowiczu. Zmarł 10 stycznia 1964 r. Jako ochotnik, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych w Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie. Pracował w redakcjach: listów i korespondentów, wiejskiej i informacji. Był lektorem, spikerem i terenowym reporterem.

Oddelegowany na rok (1955) do Koszalina organizował tu ekspozyturę Polskiego Radia. Po uruchomieniu w Szczecinie programu telewizyjnego prowadził dziennikarskie wywiady. W trakcie jednego z nich zmarł na zawał serca.