Zieliński Piotr

Piotr Zieliński, ur. 7 marca 1940 r. w Poznaniu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach sześćdziesiątych podjął współpracę dziennikarską, a następnie pracę etatową w „Głosie Szczecińskim”. Pracował (od 1971) w miesięczniku „Spojrzenia” oraz w tygodniku „Jantar”. Był dziennikarzem (od 1976) gdańskiego „Czasu”, tygodnika „Morze i Ziemia” (od 1982), poznańskiego „Wprost”, gdańskiego „Wybrzeża”, miesięcznika „Morze” i ponownie „Głosu” (pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego) oraz ponownie „Morza i Ziemi”. Odbył wiele morskich wypraw po świecie, pisząc liczne reportaże z podróży, drukowane w prasie i różnych zbiorach. Jest autorem powieści, m.in. „Słodki smak soli”, „Autostrada” „Okruchy pamięci”, „Wysychające morze”, „Kotwica w sercu”. Laureat konkursów dziennikarskich i literackich, w tym konkursu szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką „Gryf Pomorski”.