Zieliński Tomasz

Tomasz Zieliński, ur. w 1947 r. w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Po studiach najpierw pracował w biurze. W 1972 r., w ramach egzaminu na podyplomowe studia dziennikarskie, odbył praktykę w „Głosie Szczecińskim”, a w 1973 r. został zatrudniony jako dziennikarz w dziale morskim tej gazety i przeprowadził się do Szczecina. W 1975 r. zwolnił się z „Głosu”. W 1977 r. podjął pracę w „Kurierze Szczecińskim” w dziale ekonomiczno-morskim, współpracując jednocześnie z redakcją „Rybaka Dalekomorskiego”.  W 1981 r. przeszedł do „Jedności” – tygodnika NSZ Solidarność – gdzie kierował działem związkowym. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się i został schwytany i internowany. Zwolniony z internowania pracował jako malarz pokojowy, robotnik w wytwórni chodaków, a od jesieni 1983 r. jako konduktor wagonów sypialnych (z trzyletnią przerwą), nie porzucając jednak pracy dziennikarskiej.

Od maja 1989 do czerwca 1989 był redaktorem naczelnym podziemnego miesięcznika „Obraz”, ukazującego się w Szczecinie. Po „okrągłym stole”, w sierpniu 1989 r., wznowił wydawanie „Jedności” i kierował tym pismem do stycznia 1994 r., z kilkumiesięczną przerwą w roku 1991., kiedy to pełnił funkcję rzecznika prasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.
Od wielu lat poza zawodem dziennikarskim.