Żółkiewicz-Siakantaris Beata

Beata Żółkiewicz-Siakantaris z wykształcenia filolog - slawistka (mgr filologii bułgarskiej), absolwentka Fakultetu Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy. Dziennikarka, eseistka i tłumaczka.

Wieloletnia redaktorka nieistniejącego już tygodnika polonijnego Kurier Ateński, a także autorka produkowanych przez KA audycji radiowych, emitowanych na falach Athens International Radio (AIR 104,4). W latach 2003-2007 również korespondentka sekcji polskiej Radio France Internationale (RFI).

Jej teksty i korespondencje pojawiają się w wielu mediach polonijnych na świecie: m.in. w USA (Nowy Dziennik) i na Ukrainie (Radio Lwów). Publikuje również w krajowych pismach literackich, m.in. w kwartalniku literacko-kulturalnym LiryDram oraz w Ciechanowskich Zeszytach Literackich. Autorka artykułów, reportaży, felietonów, recenzji literackich i wywiadów ze znanymi politykami, artystami, dziennikarzami, sportowcami... jak też z przedstawicielami środowisk polonijnych w Grecji i na świecie. Obok gatunków dziennkarskich uprawia również gatunki literackie – jest autorką literackich esejów oraz opowiadań.

Od wielu lat zamieszkała w Grecji, publikuje również po grecku. Początkowo w opiniotwórczym periodyku Metarithmisi, a od roku 2012 współpracuje z greckim miesięcznikiem literacko-krytycznym The Books' Journal, na łamach którego popularyzuje literaturę i kulturę polską. Pisze i tłumaczy także m.in. na łamach greckiego pisma literackiego To Dendro. Od roku 2014 współpracuje z działającą przy Akademii Ateńskiej Fundacją Petrosa Charisa, jako opiekun i konsultant stypendystów programu translatorskiego. Od kilku lat aktywnie zaangażowana w popularyzowaniu w Grecji dzieła Janusza Korczaka. Należy do Greckiego Związku Dziennikarzy Prasy Periodycznej i Elektronicznej (ESPIT).

Dwukrotnie nagrodzona: I-szą (2006) i II-gą (2010) nagrodą, w Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Henryka Cyganika „Powroty do źródeł”. Jako dziennikarka, również I-szą (2006) i II-gą (2010) nagrodą wyróżniona w konkursie na najlepszy reportaż ze Światowego Forum Mediów Polonijnych, w którym przez szereg lat uczestniczyła.