Boniecki Jerzy

Jerzy Boniecki, ur. 26 marca 1923 r. w Nowosiółkach k. Chełma. Zmarł 28 lutego 2005 roku. Mgr ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1982 r. - emeryt. Pracę dzienni­karską rozpoczął w 1955 r. w „Głosie Szczecińskim”, a od 1957 r. w „Głosie Stoczniow­ca”. Specjalizował się w publi­cystyce - w tematyce związa­nej głównie z okrętownictwem.