Borkowski Stefan

Stefan Borkowski, ur. 31 sierpnia 1931 r. w Brze­ściu n. Bugiem - Polesie. Pracę rozpoczął w 1950 r. od stanowi­ska repor­tera, awan­sując do starszego publicysty w „Głosie Szczeciń­skim”. Pracował kolejno w „Wiadomościach Zachod­nich” i  „Jantarze”. Jako emeryt, przez kilka lat, współpracował z „Kurierem Szczecińskim”. Specjalizując się w reporterce i reportażu, pisał „odcinkowce”: „Tajemnica szczecińskiego ratusza”, „Zdarzyło się w Szczecinie”, „Nie ma powrotu”, „Wyrok został wykonany”, „Wspomnienia pismaka”, „Żółty dom” i wiele innych.

Wielokrotnie nagradzany, m.in. trzema pierwszymi nagrodami byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych za publikacje o ludziach pracy; druga i trzecia ogólnopolskie nagrody za publikacje o tematyce przeciwalkoholowej (1971), Nagroda Klubu Publicystów Rolnych SPD za reportaże.