Babiński Andrzej

Andrzej Babiński, ur. 10 czerwca 1934 r. we Lwo­wie. W Szczecinie osiadł wraz z rodzicami w 1947 r. Ojciec, Leon Babiński, był rektorem pierwszej szczecińskiej wyż­szej uczelni - Akademii Han­dlowej. A. Babiń­ski zdał maturę w gimnazjum przy ul. Henryka Pobożnego, następnie rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej, ale dyplom uzyskał na Politechnice Szcze­cińskiej, która w 1956 roku wchłonęła dwie dotychczasowe wyższe szkoły: ekonomiczną i inżynierską. Pracę dziennikarską rozpo­czął (1957) w Rozgłośni Pol­skiego Radia w Szczecinie, potem był korespondentem „Głosu Pracy” i „Trybuny Lu­du”. Od 1969 r. w „Głosie Szczecińskim”. Specjalizował się w publicystyce ekonomicznej i morskiej.

Dwukrotnie (1972 i 1984) był laureatem I Nagrody Klubu Publicystów Morskich. Otrzy­mał również certyfikat „Publicysty roku 1991” w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie.

W 1994 r. w wydawnictwie „Albatros” ukazał się jego zbiór wspomnień pt. „Prze­chadzki sentymentalne”. Współpraca z tym wydawnictwem zaowocowała drugą książką – „13 dni sierpnia”. Kolejne książki – „Szczecin mało znany”, „Zygzakiem. Pękanie lodu” oraz tom poezji „W deszczu meteorów” – ukazały się w wydawnictwie „Foka”. Pod redakcją A. Babińskiego powstała także „Pierwsza dekada – Euroafrica”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Gryfa Pomorskiego” oraz licznymi odznaczeniami resortowymi, branżowymi i regionalnymi. Od listopada 2000 r. na emeryturze. Zmarł 16 stycznia 2015.