Chajnowska Zofia

Zofia Chajnowska, ur. 30 lipca 1930 r. w Bydgoszczy. Ukończyła licz­ne kursy dzienni­karskie. Pracę rozpoczęła (1950) w dziale rolnym „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy. Kolejno: (1952-67) w „Gazecie Zielonogórskiej”, jako kierownik (1967-68) stargardzkiego oddziału „Głosu Szczecińskiego”, redaktor tech­niczny, sekretarz redakcji (1968-82) „Wiadomości Za­chodnich”.
Specjalizowała się w felietonach i reportażach sądowych. Obecnie na emeryturze.