Cieślak Tadeusz

Tadeusz Cieślak, ur. l kwietnia 1956 r. w Szcze­cinie. Absolwent instytutu transportu samocho­dowego Politechniki Szczecińskiej. Karierę dziennikarską rozpoczął jeszcze w trakcie studiów od publikacji w gazetach poświeconych rolnictwu – „Chłopska Droga” i „Spółdzielnia Produkcyjna”. Dlatego, gdy w 1981 r. trafił do „Gło­su Szcze­cińskiego” wybrał dział terenowo-rolny jako naturalną kontynuację dotychczasowych doświadczeń. Następnie przeszedł do działu ekonomicznego gazety. Specjalizował się w informacji, jednak publicystyka także nie była mu obca.

Po przejęciu „Głosu” przez koncern Orkla pracował w nim  jeszcze trzy lata, po czym odszedł z dziennikarstwa.