Czapliński Zdzisław

Zdzisław Czapliński, ur. 24 kwietnia 1929 r. w Mieronicach woj. Kieleckie). Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r. w katowickiej „Trybunie Robotniczej” jako publicysta, kierownik działu i członek kolegium. Redaktor naczelny tygodnika „Co dalej?” (1957), później zatrudniony w Polskim Radiu i prasie powiatowej województwa katowickiego. Publicysta (1959-1961) w „Głosie Szczecińskim”, zastępca redaktora naczelnego (1961-65) i redaktor naczelny (1965-74) „Kuriera Szczecińskiego”. Przedstawiciel – korespondent (1974-79) Polskiej Agencji „Interpress” w Pradze i Budapeszcie. Kierownik szczecińskiego oddziału (1979-90) Tygodnika Ilustrowanego „Panorama”. Od 1990 roku przebywał na emeryturze.

Odznaczony Krzyżami: Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, bułgarskimi i czechosłowackimi odznaczeniami państwowymi oraz szeregiem medali i odznak branżowych, honorowych i społecznych. Nagrody Prezydium WRN w Szczecinie, Związku Dziennikarzy Czechosłowackich, prezesa ZG RSW „Prasa-Książka-Ruch”.