Czarniecki Mariusz

Mariusz M. Czarniecki, ur. 7 października 1934 r. w Tarnopolu. Mgr romanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i prawa z dyplomem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów w Lublinie współautor (z Maksem Szocem i Włodzimierzem Borowskim) działań konceptualnych, parateatralnych oraz happeningów i akcji performance („Media”, „Strefa nieskażona”).

Autor filmu ekologicznego „Transmutacje” (scenariusz i reżyseria), prezentowanego m.in. na festiwalu w Pordenone we Włoszech. Autor książek: „Terezjasz”, „Poszukiwacze piękna” oraz esejów i opowiadań w „Nowym Wyrazie”, „Literaturze”, „Dialogu”, „Akcencie”. Współautor: „Ku Słońcu 125 – Księga z Miasta Umarłych”, „Tryptyk szczeciński”, „W mocy rąk”. Publicysta – poza „Kurierem Szczecińskim” i „Głosem Szczecińskim” (gdzie przez kilka lat redagował cotygodniowy 4-kolumnowy dodatek kulturalny „Spojrzenia”) – w „Studencie”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Scenie”, „Życiu i Myśli”, „Słowie – Dzienniku Katolickim”, „Kościele nad Odrą i Bałtykiem”, „Morzu i Ziemi”, „Spotkaniach”, suplemencie „Więź Polska”. Autor słuchowisk radiowych i scenariuszy, m.in. pantomimy („Syn marnotrawny nie wraca”) oraz cyklu „Warsztaty muz”.

Członek jury wielokrotnych edycji konkursu na pamiętniki i wspomnienia „Dzieje szczecińskich rodzin XX wieku” oraz konkursu literackiego ogłaszanego wśród marynarzy i rybaków przez Polską Żeglugę Morską. Wzbogacił polską literaturę marynistyczną o dwie fascynujące powieści Jana Papugi, znanego przedtem jako autora opowiadań – wydobył z zapomnienia maszynopisy „Papierowej dżungli” i „Okrutnego świata” i literacko je opracował. W latach 1990-93 redaktor naczelny Tygodnika Wybrzeża „Morze i Ziemia”.  Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w kraju i zagranicą. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Europejskiej Wspólnoty Dziennikarzy.