Czerniawska Anna Beata

Anna Beata Czerniawska - urodzona w Szczecinie, córka dziennikarza i pisarza Czesława Czerniawskiego. Magister Filologii Polskiej oraz absolwentka studiów podyplomowych Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1984 roku w dziale miejskim dziennika „Głos Szczeciński”. Od 1991 w tygodniku „Morze i Ziemia” i miesięczniku „Biznes i Marketing”, od 1993 w „Dzienniku Szczecińskim” - gdzie pełniła funkcję kierownika działu lokalnego. Specjalizowała się w reportażach społecznych i tematyce miejskiej.

Od 1995 - własna agencja prasowa świadcząca usługi dziennikarskie szczecińskiemu oddziałowi TVP (w dziale internetu i teletekstu), szczecińskiemu dwutygodnikowi „Panorama 7” i innym gazetom, w tym prasie krajowej: „Kulisy”, „Newsweek”, „Forbes”. Autorka tekstów do monografii Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Szczecinie, do książek „Jan Heweliusz – pamiętamy”, „20 lat Euroafrica Linie Żeglugowe”.