Dowlasz Grzegorz

Grzegorz Dowlasz, ur. 26 października 1947 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Dziennikarz „Głosu Szczecińskiego” (1971-93) i „Kuriera Szczecińskiego” (od 1994). Wśród zawodowych zainteresowań wymienia problematykę gospodarczą, zarządzanie i finanse, a w szczególności inwestycje energetyczne lat 70. i 80. oraz losy gospodarki rynkowej, zmagania nowych instytucji z państwowym aparatem gospodarczym.

W „Kurierze” początkowo na stanowisku kierownika działu regionalnego, a w latach 1998-2008 wiceprezes zarządu spółki i zastępca redaktora naczelnego. Nadal czynny zawodowo – publicysta i komentator. Wyróżniony odznaką „Gryf Pomorski” i złotą honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.