Filipowiak Przemysław

Przemysław Filipowiak, ur. 24 października 1952 r. w Bardzie Śląskim. Mgr socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Akademii Rolniczej, Polskiej Akademii Nauk, wydawnictwie „Glob”, Zakładzie Prac Wysokościowych, spółce cywilnej „Hobbit”, jako adiustator i zastępca sekretarza redakcji w „Dzienniku Szczecińskim”, w firmie „Verbum”, jako sekretarz redakcji „Gazety Reklamowej” oraz „Morza i Ziemi”, w „Głosie Wieczornym”. Prace w „Kurierze Szczecińskim” podjął w 1995 r. na stanowisku red. techniczno-depeszowego.