Fornalczyk Feliks

Feliks Fornalczyk, ur. 30 maja 1928 r. w Łysej Górze k. Siewierza. Mgr filologii polskiej z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas okupacji sezonowy robotnik leśny. Po wyzwoleniu wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Szkoleniowego w Sławięcicach. Działacz OM TUR, ZMP i ZMS.

Podczas studiów podejmuje (1950) współpracę z Polskim Radiem w Krakowie i zostaje kierownikiem samodzielnej redakcji w Nowej Hucie, będącej delegaturą Rozgłośni Krakowskiej. Po studiach, już jako etatowy pracownik radia, zostaje przeniesiony służbowo (1952) do Szczecina. Od 1954 r. kierownik działu artystycznego, a po roku zastępca red. naczelnego rozgłośni ds. artystycznych. Po Październiku 1956 r. jeden z organizatorów i społecznych redaktorów tygodnika „Morze i Ziemia”. Po likwidacji tygodnika przenosi się do Rozgłośni Poznańskiej PR.

Organizator współpracy rozgłośni szczecińskiej i programu ogólnopolskiego PR ze środowiskami twórczymi, recenzent literacki, autor pierwszej profesjonalnej monografii o twórczości literackiej w Szczecinie i Koszalinie, współautor „Magazynu Literackiego”. Członek Związku Literatów Polskich, wybrany na początku lat siedemdziesiątych na przewodniczącego zarządu oddziału.