Galicki Lech

Lech Galicki, ur. 29 stycznia 1955 r. w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Debiutował jeszcze na początku lat siedemdziesiątych w Klubie Młodych Autorów tygodnika „Na przełaj”. Aplikacja dziennikarska (1986) w „Morzu i Ziemi”, gdzie został zatrudniony. Berliński korespondent (1990) tego tygodnika; współpracował z polsko-szwedzkim miesięcznikiem „Nie z tej Ziemi”, „Zieloną Arką” oraz z dwutygodnikiem „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, w którym objął (1994) stanowisko zastępcy redaktora naczelnego.

Wydal tomiki poezji: „Drzewo szan” (1993), „Ktoś inny” (1995) oraz zbiór reportaży „Trzask czasu” (1994). Wyróżniony (1994) w konkursie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.