Gedymin Andrzej

Andrzej Gedymin, ur. 5 lutego 1944 r. w Wilnie. Mgr dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracą rozpoczął (1965) w oddziale szczecińskim Polskiej Agencji Prasowej. Od 1966 r. pracuje w „Kurierze Szczecińskim” na różnych stanowiskach, od młodszego redaktora, po zastępcę sekretarza redakcji i kierownika działów: depeszowego, sportowego i terenowego. W latach 1971-72 redaktor depeszowy w „Glosie Szczecińskim”. Oddelegowany (1978-82) do pracy w gazetach zakładowych. Redaktor naczelny dwutygodników – „Gryfia” i „Głos Polmo”. Prezes (1993-95) utworzonego przez „Kurier” składu komputerowego – wydawnictwa „Kurier Press”. Autor monografii o Fabryce Mechanizmów Samochodowych „Polmo”.

Wieloletni depeszowiec w „Kurierze”, autor szeregu przedrukowywanych w prasie krajowej materiałów o tajemnicach II wojny światowej (Bursztynowa komnata), współorganizator akcji żeglarskich (budowy i żeglowania na pierwszych  „windsurfingach”, powitania „Śmiałego” i „Poloneza” z kapitanem Baranowskim, „Operacji Żagiel”). Współtwórca i współwykonawca projektu komputeryzacji redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, zmiany drukarni i przejścia z popołudniowego na poranny cykl wydawniczy.

Wyróżniony za pracę depeszowca nagrodą II stopnia Klubów Twórczych SDP i nagrodą specjalną Polskiej Agencji Prasowej. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej.