Głowacka-Mąkosza Alina

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa na UAM w Poznaniu. Po studiach w Krakowie zadebiutowała (1953) w redakcji rolnej Polskiego Radia w Szczecinie, a następnie w młodzieżowej i literackiej. W latach 1980-81 kierownik programów literackich i artystycznych w TV Szczecin. W stanie wojennym internowana. W tym okresie współpracowała w prasie podziemnej z takimi wydawnictwami, jak: „Jedność”, „Obraz”, „Solidarność PRiTV”. W roku 1989 wróciła do pracy w Komitecie ds. Radia i Telewizji. Od 1990 r. zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Szczecin. Od 1 grudnia 1993 r. wiceprezes zarządu spółki Polskie Radio Szczecin S.A.

Specjalizowała się w reportażach literackich i montażach dokumentalnych. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w konkursach na reportaż radiowy. W 1970 r. nominowana do Prix Italia. 1974 r. – „Złoty Mikrofon”, w 1990 i 91 r. – nagrody za dokument. W 1995 r. wyróżniona nagrodą „Polskiego Pulitzera” w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od połowy lat dziewięćdziesiątych na emeryturze.