Głuchowska Marzena

Marzena Głuchowska, ur. 19 kwietnia 1958 r. w Szczecinie. Mgr nauk politycznych, specjalność – dziennikarstwo; absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę ((1987) rozpoczęła w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, równolegle (1987-89) w gazecie zakładowej „Portowiec”. Do 1994 r. korespondentka „Sztandaru Młodych”. Od 1990 r. w „Kurierze Szczecińskim” w dziale ekonomiczno-morskim. Kierownik działu miejskiego „Kuriera”.

Specjalizuje się w prywatnej przedsiębiorczości, transporcie i turystyce. Do większych prac dziennikarskich zalicza relacje ze strajków w 1988 r. drukowane w „Polityce” oraz reportaże z tych wydarzeń w „Gazecie Młodych”. Wyróżniona Dyplomem Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju turystyki w 1994 r.