Kolmer Anna

Anna Kolmer – dziennikarka radiowa, publicystka. Od 1981 roku związana z Polskim Radiem w Szczecinie. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, który ukończyła w 1981r. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej, zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE – „Europrojects”, ekonomii społecznej i doradztwa zawodowego. Swoją karierę dziennikarską rozpoczęła w redakcji informacji PR Szczecin. Później była redakcja młodzieżowa, oświatowa, morska i wreszcie redakcja publicystyki. Od 1998 roku z przerwami współpracuje z Oddziałem Regionalnym Telewizji Szczecin (współautorka programu cyklicznego „Za rogatkami” „Ekoregion”, reportaży o tematyce społecznej). W radiu twórca programów o tematyce społeczno-gospodarczej, samorządowej, oświatowej, regionalnej i ekologicznej.

Przez lata prowadziła m.in. audycje takie jak „Magazyn gospodarczy”, „ Rozmowy ze szkołą w tle”, „Eko-studio”, „Pomóc sobie pomóc innym”, „Noc z radiem”. Autorka nagradzanych reportaży o tematyce społecznej. Bohaterowie jej reportaży to ludzie naznaczeni historią dnia codziennego. Z Małgorzatą Furgą również dziennikarką radiową przez prawie dwie dekady tworzyły niezapomniany duet radiowy. Prowadzone przez nie audycje tj. „Lato, lato”, „Byle do Lata”, magazyny publicystyczne, ekologiczne, oświatowe cieszyły się uznaniem słuchaczy Polskiego Radia Szczecin.

Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jest sekretarzem Rady Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp, wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozgłośni Regionalnych Radia Publicznego, Związku Zawodowego Pracowników Polskiego Radia I Telewizji w Szczecinie, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie”, a także przewodnicząca Rady Programowej przy Telewizji Polskiej SA Oddział w Szczecinie. Współautorka wydania poradnika dla młodych mam „Eko Vademecum”. Laureatka m.in. konkursu dziennikarskiego „Publicysta Roku”,” „Zielonego Pióra” - przyznawanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, nagrody Polskiego Towarzystwa Historycznego za popularyzacje historii na antenie Polskiego Radia, Ministra Ochrony Środowiska za programy ekologiczne. Jako jedna z niewielu dziennikarzy w Polsce została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (KEN) za szczególne zasługi dla oświaty.