Gomerski Romuald

Romuald Gomerski, ur. 23 kwietnia 1935 r. w Poznaniu. Mgr historii. Reporter (1953-65) „Gazety Robotniczej” we Wrocławiu, publicysta (1965-66) „Głosu Szczecińskiego”, instruktor (1967-71) wydziału propagandy KW PZPR w Szczecinie, zastępca (1971-73) redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”, zastępca i redaktor naczelny (1973-90) „Słowa Polskiego” we Wrocławiu. Zajmował się tematyką społeczną i ekonomiczną.

Od stycznia 1996 r. do końca 4-letniej kadencji przewodniczący Terenowego Sądu Dziennikarskiego Syndykatu Dziennikarzy Polskich we Wrocławiu. Nagrody: m.in. I stopnia Prezesa RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi.