Grześkowiak Andrzej

Andrzej Grześkowiak, ur. 22 października 1938 r. w Bydgoszczy. Mgr ekonomii z dyplomem Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz absolwent Studium Dziennikarskiego (oba dyplomy w Poznaniu). Pracę zawodową rozpoczął w redakcji „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” w Bydgoszczy, przechodząc tam wszystkie szczeble dziennikarskiego wtajemniczenia – od reportera i redaktora technicznego, depeszowca, kierownika działu miejskiego do sekretarza redakcji.

Po przeniesieniu się do Szczecina i etatowym związaniu się z Polską Żeglugą Morską, pełnił funkcję rzecznika prasowego i red. naczelnego miesięcznika „Bryza”. Współpracował ze szczecińskimi mediami, m.in. „Głosem Szczecińskim”, tygodnikiem „Morza i Ziemia” oraz ośrodkiem TV. Materiały poświęcone problematyce morskiej publikował w kilkunastu krajowych dziennikach i tygodnikach.

Przez wiele lat sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Publicystów Morskich oraz przewodniczącego Koła Międzyredakcyjnego w szczecińskim oddziale stowarzyszenia, a od maja 1996 r., do końca kadencji, był członkiem ZO SDRP. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, złotymi odznakami „Zasłużony Pracownik Morza”, „Zasłużony Obywatel m. Bydgoszczy”, „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej”, a także „Słupskiej” i „Koszalińskiej”.