Jasina Zbigniew

Zbigniew Jasina, ur. 12 stycznia 1956 r. w Polanowie (woj. koszalińskie). Wy­kształcenie śred­nie techniczne. Pracę dzienni­karską rozpo­czął w 1982 r. w tzw. drugim obiegu (prasa „S”), a od roku 1990 w prasie oficjal­nej: „Głosie Szcze­cińskim”, Radiu „ABC”, Radiu „AS” i „Kurierze Szczeciń­skim”.  W latach 1992-93 redaktor naczelny „Głosu Szczecińskiego”, następnie kierownik działu ekonomiczno-morskiego „Kuriera”. W 2008 r. zostaje zastępcą redaktora naczelnego „Kuriera”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.