Jaworski Bogdan

Bogdan Jaworski, ur. 23 sierpnia 1948 r. w Kolo­nii Ciężkie (woj. lubelskie). W „Głosie Szczeciń­skim” (od 1975) pra­cował na sta­nowisku redaktora techniczne­go do 2002 r.