Kaczmarek Szymon

Szymon Kaczmarek, ur. 25 stycznia 1957 r. we Wrocławiu. Pracę zawodo­wą rozpoczął (1992) od stano­wiska mł. red. techniczno-pro-gram. w Polskim Radiu Szczecin. Od 1994 r. pre­zenter: współre­daguje „Studio Bałtyk".