Karasiewicz Elżbieta

Elżbieta Karasiewicz, ur. 24 grudnia 1949 r. w Szczecinie. Po studiach po­lonistycznych pracowała w szkole, a następnie w Zachodniopo­morskiej Ko­mendzie Chorą­gwi ZHP. Od lat siedemdziesią­tych współpracowała z dodatkiem „Kuriera Szczecińskiego” pt. „Harcerski Trop”. Odznaczona Krzyżem Za­sługi dla ZHP.

W 1981 r. przeniosła się do Warszawy i pracując w Głównej Kwaterze ZHP, sta­le współpracowała z prasą harcer­ską i młodzieżową: „Motywy”, „Na tropie”, „Drużyna”, „Świat Młodych”, „Razem”. Od 1984 r. pracowała w redakcji tygodnika „Na przełaj”, gdzie była zastępcą sekretarza re­dakcji, potem kierownikiem działu społecznego. Do Szczecina wróciła w 1988 r. i podjęła pracę w redakcji „Głosu Szczecińskiego” (do 2004 r.). Była m.in. kie­rownikiem działu kultury, zastępcą red. naczelnego (1994), starszym publicystą. Z grupą studentów redagowała kolumnę magazynu młodzieżo­wego pt. „Spoko”.

Popularyzowała kulturę teatralną i czytelnic­two wartościowych książek („Młodzi Miłośnikami Melpo­meny”, „Książki dla bibliotek”). Podejmowała  tematy społeczno-polityczne z kręgu kształtowania państwa i prawa, przestrzega­nia praw człowieka, systemów wartości, ekologii. Jest laureatką tytułu Publicysta Roku 1997. Specjalizowała się w tematyce polsko-niemieckiej oraz sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską. Przez prawie dwa lata w „Głosie Szczecińskim” redagowała kolumnę „Unia Europejska i my”. 1 maja 2004 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W latach 2004-2008 była redaktorem naczelnym ogólnopolskiego miesięcznika „Regiony” podejmującego problematykę integracji z UE, w tym wykorzystania środków unijnych przez samorządy terytorialne. Wydawcą pisma był Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. Współpracowała z miesięcznikami „Politycy”, „Zielona Arka”, „Rytmy zdrowia”.

Od 2009 r. na emeryturze. Publikowała na łamach ogólnopolskiego pisma „Gmina. Magazyn samorządowy” i ukraińskiego pisma „Słowo”. Jest redaktorem pisma „Polski Lion”. W Instytucie Rozwoju Regionalnego jest pełnomocnikiem Zarządu ds. marketingu i promocji.