Kieszkowski Edmund

Edmund Kieszkowski swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął bardzo wcześnie - już w klasie maturalnej Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Stało się tak za namową popularnego poznańskiego radiowca i publicysty Janusza Kraśnego, który po konsultacji z polonistą, zaproponował mu współpracę z „Gazetą Poznańską”. Jeszcze przed maturą, a był to rok 1951, na łamach tej gazety opublikował kilkanaście artykułów. W czasie studiów, drukował w „Sztandarze Młodych”.

Po studiach w Warszawie na dłużej zadomowił się w Poznaniu. Najpierw w „Gazecie Poznańskiej”, gdzie był kierownikiem działu terenowego, następnie, na fali wydarzeń poznańskich 1956 roku, był współorganizatorem i szefem pierwszego w Wielkopolsce, niezależnego od RSW „Prasa”, tygodnika ilustrowanego „Magazyn Poznański”, nawiązującego do tradycji popularnego przed wojną magazynu „Ilustracja Poznańska”. Mimo bardzo krótkiego żywota i bojkotu przez „Ruch”, „Magazyn” okazał się w owym czasie kolportażowym fenomenem. Po przeprowadzce do Szczecina pracował w „Kurierze Szczecińskim” jako redaktor depeszowy. Był również dziennikarzem „Głosu Szczecińskiego”, a następnie przez wiele lat kierował szczecińskim oddziałem PAP. W agencji pracował aż do emerytury. Prawie pięć lat był akredytowanym polskim dziennikarzem w stolicy NRD – Berlinie i Berlinie Zachodnim.

Po powrocie z Berlina pracował w „Rzeczpospolitej”. Zajmował się gospodarką morską, sprawami międzynarodowymi, problematyką społeczną, kulturą, teatrem i plastyką. Wcześniej, przez wiele lat, pełnił społecznie funkcję prezesa Klubu Związków i Stowarzyszeń Twórczych „13 Muz” w Szczecinie.  Posiada liczne odznaczenia państwowe i nagrody dziennikarskie, a wśród nich Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, wielokrotne nagrody ministra kultury i sztuki, prezesa Polskiej Agencji Prasowej, wojewody szczecińskiego, prezydenta Szczecina, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i – szczególnie ważne - nagrody od dyrekcji i samorządów pracowniczych Pomorza Zachodniego.

Zmarł 20 stycznia 2016 roku.