Ławrynowicz Janusz

Janusz Ławrynowicz, ur. 8 grudnia 1941 r. w Wilnie. Socjolog z dyplomem wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął (1971) w „Kurierze Szczecińskim”. Od 1978 r. był kierownikiem działu kulturalnego, a od 1991 r., przez kilkanaście kolejnych lat, zastępcą redaktora naczelnego „Kuriera”. Specjalizuje się w szeroko pojętej publicystyce społecznej, problematyce kultury, służby zdrowia i publicystyce historycznej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem „Gryf Pomorski”. Nadal uprawia dziennikarstwo.