Kilnar Adam

Adam Kilnar urodził się w 28 listopada 1927 roku w Bohorodczanach w ówczesnym woj. stanisławowskim. Jako młody chłopak przyjechał do Szczecina – jak wielu w tamtych latach - z Kraju Krasnojarskiego na Syberii.

Ze Szczecinem związał się do końca życia. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Przez cztery lata pracował w Urzędzie Rybackim w Szczecinie. Potem związał się już na stałe z dziennikarstwem, pracując w latach 1952-61 w „Głosie Szczecińskim”, potem w latach 1961-71 w „Kurierze Szczecińskim”, gdzie doszedł do funkcji zastępcy redaktora naczelnego, a następnie był redaktorem naczelnym i komentatorem Ośrodka TV w Szczecinie (1971-1981).

Jego dziennikarską pasją była publicystyka morska, za którą był wyróżniany nagrodami Ministra Żeglugi i Wojewody Szczecińskiego. W latach 1982-1990 był rzecznikiem prasowym wojewody szczecińskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 17 stycznia 2014 w Szczecinie.