Klasa Bronisław Marek

Bronisław Marek Klasa, ur. 7 lutego 1957 r. w Szczeci­nie. Wy­kształcenie wyższe. Początko­wo praco­wał w Akademii Rolniczej, jednak wkrótce (1992) został re­daktorem technicznym i dzien­nikarzem tygodnika „Szczecin na żywo”. Był dziennikarzem (1993-94) „Morza i Ziemi” (tak­że krótko red. naczelnym tego tygodnika), następnie „Głosu Wieczornego”. Od 1995 r. - w „Kurierze Szczecińskim”. Specjalizuje się w problematy­ce  morskiej ekologicznej, architekturze oraz współredagowaniu dodat­ków specjalnych „Kuriera”. W 1994 r. zdobył tytuł „Debiu­tanta roku” w konkursie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.