Klimowski Tadeusz

Tadeusz Klimowski, ur. 24 grudnia 1935 r. w Warszawie. Zmarł 9 czerwca 2008 roku. Wykształcenie wyższe technicz­ne. Z Polskim Radiem współ­pracował od 1955 r., a od 1966 r. był na etacie. Od 1980 r. - w OTV Szczecin (z przerwą w latach 1989-92). Współpracował też ze szczeciń­skimi gazetami oraz uczył w szkole przedmiotów tech­nicznych. Specjalizował się w felieto­nach filmowych i pisanych. Wśród większych prac znajdu­ją się cykle radiowe: „Klub we­sołego Rogera”, „Musical po­trzebny od zaraz”, cykl telewi­zyjny „Ulice nasze” oraz felieto­ny w „Głosie” pn. „Piosenka przypomni ci”. Zdobył liczne wyróżnienia w konkursach na teksty, m.in. dwie główne Nagrody Redakcji Radiowej „60 minut na godzinę”, nagrodę prezesa Radiokomitetu i dwie nagrody wojewódzkie.