Konieczka Zygmunt

Zygmunt Konieczka, ur. 7 marca 1943 r. w Łagowcu (woj. gorzowskie). Stu­dia (prze­rwane) na Uniwersyte­cie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w redakcji telewizyjnej ­„Kroniki Szczecińskiej”, jako korespondent Dziennika Tele­wizyjnego i w redakcji rolnej. Podejmował tematykę gospo­darczą i społeczną, drukował w „Morzu i Ziemi” oraz w „Ży­ciu Literackim”.