Koprowicz Anna

Anna Koprowicz, ur. 12 marca 1951 r. w Szczeci­nie. Wyższe wykształcenie mu­zyczne z dyplo­mem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pracę w Polskim Ra­diu Szczecin podjęta w 1977 r. Jest kierow­nikiem redakcji muzycznej. Obok programów muzycznych ma w dorobku publikacje i re­portaże o zdrowiu: „Szkoła matek”, „Nocne rozmowy o zdrowiu” i „W rytmie serca”. Zdobyła Nagrodę (1993) Konsorcjum Zdrowia za cykle audycji radiowych. Uhonorowana tytułem „Publicysta Roku 1994” w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.