Kosiorowski Zbigniew

Zbigniew Kosiorowski, ur. 24 lutego 1944 r. w Monasterzyskach (woj. stanisławowskie). Wykształcenie wyższe poloni­styczne oraz po­dyplomowe: kry­tyki artystycz­nej, a także w dziedzinie za­rządzania i do­radztwa finanso­wego. Pracę dziennikarską rozpoczął w Rozgłośni Szcze­cińskiej Polskiego Radia w 1973 r. Wcześniej, od 1970 r. współpracował z redakcją lite­racką PR. Był redaktorem na­czelnym i założycielem „Morza i Ziemi” (1978-81). W radiu pracował na stanowiskach kie­rowniczych: kierownika redak­cji publicystyki i informacji (1974-78), literackiej (1978-80), zastępcy redaktora naczelnego (1980-83). W latach 1984-90 był redaktorem naczelnym wy­dawnictwa „Glob”, następnie prezesem zarządu i redaktorem na­czelnym Polskiego Radia Szcze­cin S.A.

Jest autorem 10 powieści i zbiorów reportaży, m.in.: „13 w skali Beauforta”, „Mój ocean prawdziwy”, „Gnilec”, „Szpieg” oraz wielu reportaży i słucho­wisk radiowych, m.in. „Ka­mień”, „Nóż w plecy”, „Pułapka”. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia dziennikarskie, m.in. prezesa Radiokomitetu, w ogólnopolskim konkursie „Odry”, w konkursach literac­kich. Założyciel i organizator Szcze­cińskiej Szkoły pod Żaglami.