Koszur Ewa

Ewa Koszur, ur. 17 stycznia 1954 r. w Myśliborzu. Wykształcenie wyższe pedago­giczne - filologia pol­ska. Po stu­diach pracowała w domu dziecka oraz w szkole. Od 1981 r.  w Polskim Radiu Szczecin, a od 1991 r. w „Głosie Szcze­cińskim”. Zajmuje się sprawami kultury, oświaty, a także dziennikarstwem interwencyjnym. Specjalizuje się w krytyce filmowej i teatralnej.