Leksykon dziennikarzy

Bogusław Łuszczyński, ur. 12 maja 1949 r. w Międzyrzeczu. Z wykształcenia filolog literatury polskiej, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczął (1976) w „Wiadomościach Polickich”, a następnie...

Janusz Ławrynowicz, ur. 8 grudnia 1941 r. w Wilnie. Socjolog z dyplomem wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął (1971) w „Kurierze Szczecińskim”. Od 1978 r. był kierownikiem działu...

Andrzej Tomasz Łapkiewicz, ur. 4 lutego 1956 r. w Rypinie. Z wykształcenia politolog, dr nauk humanistycznych. Pracę magisterską i doktorską bronił na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał w Akademii Rolniczej i na...

Tadeusz Żywczak, ur. 29 września 1930 r. w Jaworznie. Absolwent dziennikarstwa na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę dziennikarską (z nakazu pracy) rozpoczął (1954) w szczecińskim oddziale Polskiej Agencji...

Anna Żywczak, ur. 5 września 1933 r. w Stanisławowie. Po zdaniu matury w „Liceum Szczerskiej” (LO nr 1 w Szczecinie) podjęła pracę (1951) w „Kurierze Szczecińskim”. Przepracowała tu 30 lat. Wieloletni delegat redakcyjny...

Tadeusz Zwiefka, ur. 28 grudnia 1954 w Tucholi. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów dziennikarskich. Pracę dziennikarską rozpoczął (1982) w Ośrodku TV Poznań. W latach 1995-97 w...

Beata Żółkiewicz-Siakantaris z wykształcenia filolog - slawistka (mgr filologii bułgarskiej), absolwentka Fakultetu Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy. Dziennikarka, eseistka i tłumaczka.

Bernard Ziółkiewicz, ur. 14 sierpnia 1947 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W „Głosie Szczecińskim” (1969-85) pracował jako redaktor techniczny, depeszowy,...

Tomasz Zieliński, ur. w 1947 r. w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Po studiach najpierw pracował w biurze. W 1972 r., w ramach egzaminu na podyplomowe studia dziennikarskie, odbył praktykę w „Głosie...

Piotr Zieliński, ur. 7 marca 1940 r. w Poznaniu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach sześćdziesiątych podjął współpracę dziennikarską, a następnie pracę etatową w „Głosie...

Henryk Zieliński, ur. 13 sierpnia 1917 r. w Łowiczu. Zmarł 10 stycznia 1964 r. Jako ochotnik, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych w Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie....

Andrzej Zboroń, ur. 26 kwietnia 1930 r. w woj. kieleckim. Zmarł 12 czerwca 2007 r. W 1949 r. był reporterem działu miejskiego w „Expresie Poznańskim”. W „Kurierze Szczecińskim” (od 1964) pracował jako publicysta ekonomiczny....

Jan Zarzycki, ur. 24 maja 1942 r. w Biskowicach k. Sambora. Mgr historii oraz ukończone studium dziennikarskie. Po trzech latach pracy w szkolnictwie, a następnie czterech latach w przedsiębiorstwie żeglugowym, od stycznia 1973 r. w dziale...

Dorota Zamolska, Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Dziennikarka Polskiego Radia Szczecin od 1976 r. Autorka setek audycji muzycznych i reportaży społecznych w programach I, II, III i IV Polskiego Radia oraz TVP, a...

Witold Zabłocki, ur. 5 marca 1932 r. w Wołożynie (woj. nowogródzkie). Zmarł w 1981 r. W Szczecinie mieszkał od 1945 r. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Z prasą był związany od 1951 r. jako korektor „Głosu...

Krzysztof Zaborowski, ur. 15 września 1951 r. w Szczecinie. Mgr prawa z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w „Kurierze Szczecińskim”, potem (od 1975) pełnił różne funkcje – redaktora...

Danuta Wysocka-Stróżyk, ur. 27 grudnia 1949 r. w Szczecinie. Mgr filologii polskiej z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest dziennikarzem, publicystą (od 1973) działu miejskiego „Kuriera Szczecińskiego”. Ma na koncie...

Regina Wolska, ur. 11 lutego 1918 r. w Werescach Małych k. Chełma Lubelskiego. Zmarła 19 października 1998 r. Pracowała jako dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego” (1952), kierownik szczecińskiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej (od...

Dziennikarz radiowy i prasowy, poeta, krytyk literacki, gospodarz spotkań literackich, okazjonalnie autor piosenek i juror konkursów literackich. Absolwent filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim; obecnie doktorant na...

Bożena Wójtowicz, ur. 7 grudnia 1965 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe dziennikarskie na wydziale nauk społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Ośrodku TV Szczecin (od 1987) zatrudniona kolejno w redakcji informacji i...

Jerzy Wohl, ur. 4 czerwca 1941 r. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1963) w dziale sportowym „Głosu Szczecińskiego”. Od 1979 r. do wprowadzenia stanu wojennego w Ośrodku TV Szczecin. Ponownie w telewizji...

Edward Wituszyński, ur. 16 stycznia 1931 r. w Krynkach k. Białegostoku. Zmarł 9 kwietnia 2007 r. Inżynier mechanik. Współpracował (1953-55) z „Kurierem Szczecińskim”. Po okresie pracy w wyuczonym zawodzie w POM Lipiany, Fabryce Maszyn...

Maria Witkowska-Grochowska, ur. 2 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Mgr ekonomii z dyplomem wydziału inżynieryjno-ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej oraz ukończone studium dziennikarskie. W „Kurierze Szczecińskim” od 1971 r., początkowo...

Paweł Wiśniewski, ur. 1 marca 1978 r. Mgr ekeonomii, absolwent wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2005 r. zwiazany z TVP Szczecin. Prowadzący „Kroniki”. Nominowany do tytułu DZIENNIKARZ ROKU 2007 w...

Paweł Winiarski, ur. 15 grudnia 1962 r. w Szczecinie. Studia wyższe prawnicze. W „Głosie Szczecińskim” pracował od 1987 r., a potem przez rok w „Dzienniku Szczecińskim” i ponownie w „Głosie”. Specjalizował się w ekonomice oraz...

Mirosław Winconek, ur. 17 lutego 1967 r. w Szczecinie. Pracę dziennikarską podjął (1991) w „Kurierze Szczecińskim”. Specjalizuje się w publicystyce i informacji miejskiej oraz polityce.

Anna Więckowska-Machay, ur. 26 września 1945 r. w Częstochowie. Zmarła 2 sierpnia 1996 r. Absolwentka wydziału inżynieryjno-ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1967 r. w „Kurierze Szczecińskim”...

Halina Więcek-Przybyła, ur. 27 czerwca w Słonimiu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Publicysta, redaktor muzyczny (od 1965) w Polskim Radiu Szczecin.

Dariusz Więcaszek, ur. 21 lipca 1956 r. w Lęborku. Studia wyższe w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz staże dziennikarskie w Łodzi i Warszawie. Po stażu w Polskim Radiu Szczecin podejmuje pracę (1983-89) w Ośrodku TV Szczecin, pełniąc...

Leszek Wątróbski, ur. 15 stycznia 1951 r. w Gdańsku. Absolwent KUL i instytutu historii PAN. Doktor nauk humanistycznych - wcześniej redaktor „Hejnału” – miesięcznika polonijnego wydawanego w Warszawie przez Chrześcijańskie...

Edwin Walter, ur. 1 listopada 1932 r. w Stryju. Zmarł 4 września 2000 r. Mgr filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudniony jako publicysta w szczecińskim Ośrodku Telewizyjnym, następnie (od 1966) w „Głosie Szczecińskim”....

Ur. 18. lipca 1949 r. w Łobezie, dokąd po wojnie przybyli jego rodzice, pochodzący ze zubożałej, szlacheckiej rodziny Wachowiczów z Ziemi Dobrzyńskiej. Mgr inż. Budowy Maszyn i Okrętów. Dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Lektor...

Henryk Urbaś, ur. 28 stycznia 1953 r. w Szczecinie. Mgr ekonomii Politechniki Szczecińskiej. Współpracuje (od 1972) z Rozgłośnią Polskiego Radia w Szczecinie, działami sportowymi „Głosu Szczecińskiego” i TVP. Od 1973 r. jest etatowym...

Stanisław Urbaniak, ur. 6 listopada 1938 r. w Mizoczu na Wołyniu. Zmarł 27 lutego 2008 r. W Szczecinie od 1945 r. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Był kierownikiem szczecińskiego oddziału (od 1974) Centralnej...

Jerzy Undro ur. 16 października 1947 r. w Międzyrzeczu. Fotoreporter, od 50 lat związany ze Szczecinem gdzie studiował na Politechnice Szczecińskiej. Przez ponad 40 lat pracował dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP), wcześniej Centralnej...

Bogdan Twardochleb, ur. 23 listopada 1954 r. w Choszcznie. Mgr filologii polskiej. Pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, WK ZSL, tygodnika „Morze i Ziemia” (1988-92). Do większych prac dziennikarskich zalicza recenzje literackie w „Nowych...

Marianna Turlińska-Wituszyńska, ur. 26 września 1943 r. w Kłonnej k. Radomia. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w „Kurierze Szczecińskim” (1970-1987 i od 1991 do przejścia na...

Kazimierz Tomczyk, ur. 1 kwietnia 1939 r. w Kowlu na Wołyniu. Zmarł 21 kwietnia 2000 r. Wykształcenie wyższe – filologia polska. W Polskim Radiu Szczecin (od 1969) zaczynał jako młodszy redaktor, następnie redaktor, publicysta, komentator,...

Jerzy Timen, ur. 4 marca 1929 r. w Warszawie. Zmarł w grudniu 2010 r. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952) w „Gazecie Robotniczej”. Po przyjeździe do Szczecina (1967) pracuje w „Głosie Szczecińskim”, następnie (1971-81) w...

Franciszek Tilly, ur. 4 listopada 1935 r. w Brilon (Niemcy). Wykształcenie wyższe – absolwent wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Cały swój zawodowy życiorys, od 1960 r., związał z „Głosem Szczecińskim”. Był...

Wojciech Termnowski ur. 09.09.1945 r. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kończy również studia podyplomowe w zakresie organizacji rynku...

Zdzisław Tararako, ur. 2 sierpnia 1949 r. w Połczynie Zdroju. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Odbył również dwuletnie kursy dziennikarskie. Pracuje od 1975 r. w Polskim Radiu Szczecin. Specjalizuje się w programach...

Marek Szymczyk, ur. 17 lutego 1937 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarł w 1991 r. Szlakiem polskiego osadnictwa trafił najpierw do Myśliborza, a w 1948 r. do Szczecina, gdzie zdobył maturę w popularnym „Pobożniaku”. W „Kurierze...

Monika Szwaja, ur. 12 grudnia 1949 r. w Nadleśnictwie Krobielewko. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W szczecińskim OTV rozpoczęła pracę od laboratorium, potem jako asystent reżysera montażu, dysponent,...

Stanisław Szubiński, ur. 8 maja 1950 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1980) w redakcji oświatowej TV, następnie (1981) w radiowej redakcji rolnej, w „Studiu Bałtyk” (1984) i jako kierownik biura...

Leszek Szopa, ur. 5 września 1949 r. w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Studium Dziennikarskiego SDP. Współpracuje (od 1968) z tygodnikiem „Politechnik”, „ITD”, „Studentem”, „Głosem Szczecińskim”. W Polskim...

Andrzej Szczepaniak urodził się w Szczecinie, w 1949 r. Pod koniec lat 60 w Kurierze i Głosie Szczecińskim ukazywały się jego pierwsze materiały. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1987 r. Były to wydawnictwa lokalne: Echo Gryfina (20 lat),...

Jerzy Andrzej Szafulski, ur. 11 kwietnia 1944 r. w Kielcach. Pracuje (od 1974) w Radiu Szczecin na stanowisku kierownika produkcji w różnych redakcjach. Specjalizuje się w felietonach radiowych i wszelkich formach satyrycznych. Jest...

Jan Wacław Sylwestrzak, ur. 16 września 1941 r. w Warszawie. Wykształcenie wyższe rolnicze, studium dziennikarskie przy PRiTV oraz karty mikrofonowa i ekranowa. Pracę dziennikarską rozpoczął (1966) w redakcji rolnej PR, a następnie (1972) w...

Marian Antoni Syganiec, ur. 5 stycznia 1925 r. we Lwowie. Zmarł w Krakowie. Ukończył Centralną Szkołę Dziennikarstwa KC PZPR w Warszawie. Podczas wojny walczył w szeregach Armii Czerwonej, a następnie w Wojsku Polskim. Od 1947 r. w Polskim...

Jadwiga Sułocka-Ukielska, ur. 5 czerwca 1951 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe z dyplomem Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjalistyczne dziennikarskie. W latach 1975-76 współpracuje z „Wieczorem Wybrzeża” i „Światem Młodych”. Od...

Ur. 12 czerwca 1948 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz specjalistyczne kursy dziennikarskie. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1986 r. w „Głosie Szczecińskim”, w którym w ciągu prawie 17 lat pracował m. in. jako...

Tadeusz J. Stoiński, ur. 28 listopada 1921 r. w Wągrowcu na Pałukach. Zmarł 18 czerwca 1997 r. Uczęszczając przed wojną do gimnazjum klasycznego i liceum humanistycznego, próbował z powodzeniem swoich sił dziennikarskich jako młodzieżowy...

Ryszard Stefanowicz, ur. 6 stycznia 1945 r. w Stefanowie (woj. nowogródzkie). Zmarł 3 sierpnia 2000 r. Mgr prawa Uniwersytetu Poznańskiego i absolwent Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską...

Sławomir Stefaniak, ur. 6 listopada 1942 r. w Łodzi. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oficer prasowy 12 Dywizji Zmechanizowanej. W 1984 r. nawiązał współpracę z „Głosem Szczecińskim”. W latach dziewięćdziesiątych i późniejszych...

Jarosław Spirydowicz, ur. 19 grudnia 1964 r. w Trzebiatowie. Mgr inż. z dyplomem wydziału elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Pracę dziennikarską rozpoczął (1992) w tygodniku „Punkt Widzenia”, a następnie krótko pracował w...

Zdzisław Sośnicki, ur. 26 lutego 1929 r. w Wojkowicach (ówczesny powiat będziński). Zmarł 26 września 1995 r. Absolwent romanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracował (od 1960) z działem miejskim „Głosu Szczecińskiego”. Po...

Janusz Sokalski, ur. 11 października 1941 r. we Lwowie. Absolwent wydziału filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Już w czasach studenckich (1961) redagował kolumnę studencką w...

Alfred Sobecki, ur. 20 września 1921 r. w Poznaniu. Zmarł 26 września 1970 r. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie. Wysiedlony podczas wojny z Poznania do Sanoka, pracował jako pielęgniarz, praktykant biurowy, referent na kolei. Studia...

Lesław Skinder, ur. 18 kwietnia 1932 r. w Grodnie. Mgr ekonomii na wydziale ekonomiczno-inżynieryjnym Politechniki Szczecińskiej. Współpracował (od 1951) z działem sportowym „Kuriera Szczecińskiego”, a następnie (1956) na etacie w...

Danuta Sepuco. Od urodzenia szczecinianka. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, magister pedagogiki. Studia podyplomowe o kierunkach: socjoterapia, zarzadzanie i organizacja w oświacie oraz kurs dziennikarstwa. W...

Mirosław Salski, ur. 10 sierpnia 1954 r. w Drawsku Pomorskim. Absolwent prawa i administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz wydziału realizacji TV PWSFTViT w Łodzi. Pracował w redakcji informacji (1986-90) Telewizji Polskiej Szczecin, a...

Marek Rudnicki, ur. 1 sierpnia 1952 r. w Słupsku. Wykształcenie wyższe – informatyk-cybernetyk. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1980 r. w tygodniku „Solidarności” – „Kwadrat”, następnie (1987) w tygodniku Wybrzeża – „Morze...

Tadeusz Rogoziński, ur. 12 sierpnia 1933 r. w Chmielewie na Kielecczyźnie. Absolwent wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w kieleckim „Słowie Ludu”, a potem zakładał kielecką popołudniówkę...

Tadeusz Stanisław Rek, ur. 15 kwietnia 1928 r. na Kielecczyźnie. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952) w dziale morskim „Głosu Szczecińskiego”, następnie (1968-82) był kierownikiem działu sportowego w...

Halina Pytel-Kapanowska, ur. 7 kwietnia 1959 r. w Szczecinie. Mgr nauk politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską podjęła w „Głosie Szczecińskim” w dziale terenowym, potem społeczno-politycznym,...

Zbigniew Puchalski, ur. 10 września 1933 r. Ukończył studia dziennikarskie na wydziale historyczno-filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz magisterskie na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto na Uniwersytecie im....

Andrzej Przybysz, ur. 20 kwietnia 1930 r. w Miedzeszynie koło Warszawy. Zmarł w 1995 r. Do Szczecina przyjechał na studia medyczne. Na trzecim roku studiów porzucił marzenia o karierze lekarskiej i rozpoczął pracę etatową w „Kurierze...

Małgorzata Prokop-Paczkowska, ur. 27 sierpnia w Krotoszynie. Mgr pedagogiki z dyplomem Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1989 r. współpraca, a od 1990 r. stała praca w TVP Szczecin. Specjalizowała się w programach artystycznych i publicystyce...

Krzysztof Edmund Próchniewicz, ur. 16 listopada 1941 r. w Warszawie. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wolny słuchacz Studium Dziennikarskiego UW. Pracę dziennikarską rozpoczął (1958) jako stażysta działu...

Henryk Prawda, ur. 5 marca 1932 r. w Dobrocicach Kieleckich. Zmarł 1 czerwca 2008 r. Wykształcenie wyższe z dyplomem wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikował (1956) w „Głosie Szczecińskim”, przechodząc wszystkie...

Leon Popielarz, ur. 28 czerwca 1948 r. w Stargardzie Szczecińskim. Mgr inż. automatyki przemysłowej Politechniki Szczecińskiej. Ukończył liczne kursy specjalistyczne. Podczas studiów był m.in. zastępcą redaktora naczelnego Akademickiego...

Krzysztof Marcin Pohl, ur. 11 listopada 1942 r. w Kielcach. Zmarł 24 listopada 2001 r. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (praca magisterska z dziedziny prawa międzynarodowego pod kierunkiem prof. Krzysztofa...

Krystyna Maria Pohl dla pracy dziennikarskiej zostawiła zawód mikrobiologa i tajniki genetyki. Już podczas studiów na wydziale biologii Uniwersytetu Gdańskiego współpracowała z „Radarem”, „ITD.”, „Medykiem”. Po obronie pracy...

Anna Podkańska, ur. 12 maja 1945 r. w Kazimierzu Górniczym. Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była kontrolerem programów (1972-79) w Naczelnej Redakcji Muzycznej Polskiego Radia w Warszawie. Systematycznie...

Leokadia Teresa Podesławska, ur. 16 października 1932 r. w Poznaniu. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską (w 1959) rozpoczęła w redakcji muzycznej Polskiego Radia Szczecin. Była kierownikiem (1973)...

Stefan Pleśniarowicz, ur. 27 lipca 1936 r. w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie. Zmarł 11 listopada 2007 r. Pracę zawodową rozpoczął (1954) w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Od 1960 r. w Ośrodku TV Szczecin. W latach 1967-93, jako...

Zbigniew Plesner, ur. 12 lutego 1953 r. w Grabowcu na Lubelszczyźnie. Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W Polskim Radiu Szczecin S.A., w którym pracuje od 1978 r., przeszedł wszystkie stopnie dziennikarskiego wtajemniczenia...

Pracę zawodową rozpoczęła (1978) w gazecie zakładowej Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” – „Rybak Dalekomorski”, następnie pracowała w „Bryzie”, „Morzu i Ziemi”, Polskiej Agencji Prasowej.

Marek Pinkas, ur. 11 czerwca 1948 r. w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Zmarł 12 lutego 2010 r. Wykształcenie wyższe zawodowe. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1988 r. na stanowisku redaktora technicznego, a następnie kierownika...

Stefan Pietrzak, ur. 9 kwietnia 1933 r. w Gniewkowie (woj. kujawsko-pomorskie). Studia w Akademii Handlowej w Szczecinie. Był stałym współpracownikiem (1961-63) działów sportowych „Kuriera Szczecińskiego” i „Głosu Szczecińskiego”,...

Renata Gizela Pietraszewska, ur. 25 maja 1943 r. w Lipnie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1965 r. w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, prowadząc rozgłośnię zakładową. Wielokrotnie wyróżniona za...

Janina Pieńkowska (Zdanowicz-Jóźwiak), ur. 12 grudnia 1944 r. w Weissenburgu. Mgr prawa z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1965) w „Kurierze Szczecińskim”. Od 1977 r. w „Głosie...

Jerzy Pieńkow, ur. 25 kwietnia 1919 r. w Kielcach. Studiował architekturę, a po zakończeniu wojny historię sztuki, pianistykę i germanistykę. Współpracował z „Głosem Szczecińskim” oraz pracował (1951-52 i 1975-84) w Rozgłośni...

Małgorzata Pieleszek, ur. w Trzciance Lubuskiej. Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie oraz specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez BBC. Po trzech latach pracy w szkolnictwie i luźnej współpracy z...

Wiesława Piećko, ur. 11 lipca 1959 r. w Szczecinie. Mgr psychologii z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Odbyła też staże...

Jacek Pawłowski, ur. 30 sierpnia 1947 r. w Szczecinie. Pracę dziennikarską rozpoczął (1979) jako fotoreporter miesięcznika „Morze”, a następnie miesięcznika Polskiej Żeglugi Morskiej – „Bryza”. Jego pasją jest fotografia i jej...

Eugeniusz Pawłowski, ur. 28 lutego 1939 r. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1982) w „Kurierze Szczecińskim”, a następnie (od 1990) w Zachodniej Agencji Prasowej. Od 1994 r. w dwutygodniku „Panorama 7”. Pracował...

Hanna Pawłowska-Wierońska, ur. 25 maja 1961 r. w Dębnie Lubuskim. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1991) w tygodniku „Jedność” i kontynuuje ją (od 1994) w „Kurierze Szczecińskim”. Specjalizuje się w tematyce społecznej i...

Stanisław Pawłowicz, ur. 7 maja 1930 r. w Wołkowysku. Zmarł w 1987 r. Pracę dziennikarską rozpoczął (1949) w „Głosie Szczecińskim” jako korespondent robotniczy w Stargardzie, gdzie przez wiele lat mieszkał, dojeżdżając codziennie...

Marek Pasiuta, ur. 24 kwietnia 1960 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe – historia. Pracę dziennikarską, po doświadczeniach w Wojewódzkim Archiwum Państwowym i Państwowym Domu Dziecka w Binowie, rozpoczął (1987) w TVP Szczecin,...

Wojciech Parada, ur. 20 lipca 1966 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe humanistyczne – dyplom Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę w dziale sportowym „Kuriera Szczecińskiego” rozpoczął w 1992 r.

Andrzej Palmirski, ur. 17 maja 1946 r. w Szczecinie. Mgr historii z dyplomem wydziału filozoficzno-historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1971). Pierwsza praca w Polskim Radiu Szczecin. Następnie w „Głosie Szczecińskim” (1977). Zajmował...

Ryszard Pakieser, ur. 28 maja 1959 r. w Szczecinie. Wykształcenie zawodowe. Od 1981 r. fotoreporter „Kuriera Szczecińskiego”. Specjalizuje się w fotografii o tematyce przyrodniczej i sportowej.

Ireneusz Paczkowski, ur. 17 grudnia 1954 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe – filologia polska. Po studiach rozpoczął pracę w dziale kultury Szczecińskiej Stoczni Remontowej ”Gryfia”, a następnie znalazł szybko swoje miejsce w...

Aleksander Pachorski, ur. 2 listopada 1923 r. w Gołuskach k. Poznania. Zmarł 7 stycznia 1997 r. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W Polskim Radiu Szczecin pracował od 1957 r. na różnych stanowiskach, m.in. jako kierownik redakcji. Od...

Ewa Ornacka, ur. 2 czerwca 1964 r. w Szczecinie. W latach 1992-2001 dziennikarka „Głosu Szczecińskiego” oraz tygodnika „Wprost” (1996-2002). W kolejnych latach związana z polską edycją „Newsweeka”, współpracowała z tygodnikiem...

Bohdan Onichimowski, ur. 8 września 1943 r. w Horodyszczach (woj. nowogródzkie). Studia (przerwane) techniczne i ekonomiczne. W zawodzie dziennikarskim od 1966 r. Pracował w Polskim Radiu Warszawa i Szczecin, „Wiadomościach Polickich”, TVP...

Maria Okulicz, ur. 8 grudnia 1940 r. w Grodnie. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach, w latach 1965-68, pracuje w szkole, potem w Polskim Radiu Szczecin (1968-93) na różnych stanowiskach, od...

Jacek Ogrodniczak, ur. 21 listopada 1964 r. w Szczecinie. Absolwent historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Związany z „Głosem Szczecińskim” od lutego 1992 r. do stycznia 2010 r. W czasach, gdy „Głos” był jeszcze spółdzielnią...

Tadeusz Nowicki, ur. 12 sierpnia 1918 r. w Inowrocławiu. Z przedwojennego gimnazjum klasycznego wyniósł znajomość łaciny, greki i niemieckiego. Rok spędził we Lwowie jako student Akademii Handlu Zagranicznego (1938/39). Podczas wojny...

Bogdan Kazimierz Nowak urodził się w roku 1943 w Wielkopolsce. Sześć lat później w ramach osiedlania Ziem Zachodnich i Północnych przybył do Szczecina wraz z rodzicami.  Jego pasją zawsze były przedmioty humanistyczne, dlatego tak...

Bogdan Nesteruk, ur. 25 stycznia 1937 r. w Brześciu nad Bugiem. Absolwent wydziału historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa. Zastępca dyrektora szczecińskiego Wydawnictwa Prasowego (1975-80),...

Maria Nesterowicz z d. Frankiewicz, ur. 6 maja 1917 r. w Polskiej Ostrawie (obecnie Słowacja). Zmarła 30 listopada 2008 r. Mgr Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie (1939). Od września 1939 r. pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu Wojennym we...

Arleta Nalewajko, ur. 14 lutego 1967 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Mgr politolog ze specjalnością dziennikarską, absolwentka UAM w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1990) w "Tydzień Gorzowski", a następnie w tygodniku „Ziemia...

Henryk Morawski, ur. 15 czerwca 1954 r. w Szczecinie. Mgr filologii polskiej z dyplomem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Dziennikarz (1979-1991) „Kuriera Szczecińskiego”, rzecznik prasowy (1991-93)) zarządu miasta Szczecin i...

Waldemar Modestowicz, ur. 20 listopada 1954 r. w Częstochowie. Wykształcenie wyższe historyczne oraz podyplomowe studia reżyserskie. Pracę dziennikarską rozpoczął (1985) w Polskim Radiu Poznań, a następnie (1988) w radiu szczecińskim. Od...

Stanisław Modelski, ur. 1 maja 1934 r. w Międzychodzie (woj. poznańskie). Wykształcenie muzyczne. W Polskim Radiu Szczecin (od 1955) był autorem programów muzycznych, popularyzujących jazz, m.in. pionierskiego „Z jazzu to co chcecie” oraz...

Teresa Modelska, ur. 24 lutego 1930 r. w Grodzisku Wielkopolskim. Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Polskim Radiu Szczecin od 1954 r. jako redaktor stylista, współpracujący z redakcją informacji i...

Marek Mikołajewski, ur. 18 maja 1947 r. w Starozrębach k. Płocka. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1972) w „Głosie Szczecińskim” od stanowiska redaktora technicznego, następnie redaktora depeszowego (od 1974) i...

Beata Mikołajewska-Wieczorek, ur. w Szczecinie. Z wykształcenia humanista i politolog. Pracę dziennikarską podjęła w 1992 r., w TVP Szczecin. Po aplikacji w redakcji informacji była współtwórcą programów o tematyce społeczno-politycznej...

Emanuel Messer, ur. 1914 r. Zmarł 5 grudnia 1970 r. Ukończył studia artystyczne w Pradze. Był artystą plastykiem, rysownikiem, satyrykiem, felietonistą. Działał w szczecińskim środowisku twórców kultury od pierwszych powojennych lat,...

Monika Mazanek-Wilczyńska, publicysta TVP Szczecin, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W TVP Szczecin od 1991r. Autorka cyklów takich programów jak: "Polska droga do NATO", "Berliński Express", "Śladami zbrodni" i "Śladami...

Maria Teresa Markiewicz, ur. 27 września 1954 r. w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1982) od stażu w „Głosie Szczecińskim”, specjalizując się następnie w redakcji...

Jarosław Maliszewski, ur. 24 maja 1963 r. w Szczecinie. Z wykształcenia ekonomista z dyplomem Uniwersytetu Szczecińskiego, z zamiłowania dziennikarz sportowy i czynny szachista oraz sędzia piłki nożnej. Pracę dziennikarską rozpoczął w...

Waldemar Makarenko, ur. 12 stycznia 1930 r. w Rokitnie. Zmarł 23 stycznia 1991 r. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki. Do zawodu dziennikarskiego trafił, wygrywając konkurs na radiowego sprawozdawcę sportowego w 1954 r....

Henryk Mąka, ur. 20 stycznia 1930 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jako licealista współpracował z „Głosem Piotrkowskim”, „Pokoleniem”, „Nową Wsią” i „Razem”, a podczas...

Ewa Machnicka, ur. 30 lipca 1946 r. w Płośnicy. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu podejmuje pracę nauczyciela języka polskiego w liceum w Olsztynie. Pracę dziennikarską rozpoczyna (1977-89) w...

Halina Lizińczyk, ur. w Mninie (woj. świętokrzyskie). Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. W 1971 r. podjęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, a w 1975 r. w Rozgłośni PR. Od 1986 r....

Ryszard Liskowacki, ur. 12 lipca 1932 r. w Warszawie. Zmarł 16 grudnia 2006 r. Łącznik Szarych Szeregów podczas Powstania Warszawskiego. Studiował prawo na UMSC w Lublinie, współpracował z tygodnikiem „Kamena”, był przewodniczącym...

Artur Daniel Liskowacki, ur. 4 stycznia 1956 r. w Szczecinie. Absolwent wydziału filologii polskiej, teatrolog z dyplomem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską podjął (1979) w tygodniku „Jantar”, następnie krótko...

Witold Lendzion, ur. 16 września 1918 r. w Toruniu. Zmarł 23 października 1983 r. Po maturze w liceum klasycznym w Toruniu i służbie w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, w październiku 1939 r. trafia do niewoli niemieckiej....

Berenika Marta Lemańczyk, ur. 2 marca 1966 r. w Szczecinie. Z wykształcenia politolog. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1991) w „Kurierze Szczecińskim”. Zajmuje się tematyką kulturalną i społeczną. Współredaguje magazynowe wydanie...

Jan Legut, ur. 24 czerwca 1923 r. w Sosnowcu. Zmarł  w 1987 r. Tuż przed wojną rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, a po wybuchu wojny był ochotnikiem 19 Pułku Piechoty, żołnierzem zwiadu konnego  Dywizji...

Mirosław Kwiatkowski, ur. 12 lutego 1954 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe. Współpracownik (od 1985), a następnie etatowy dziennikarz (1988) „Kuriera Szczecińskiego”. Specjalizuje się w tematyce gospodarki komunalnej, spraw...

Absolwentka Wydziału Filologiczno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i trzech studiów podyplomowych. Dziennikarka TVP (1987-1994), p.o. kierownika Redakcji Publicystyki TVP Szczecin, właścicielka Filmowej Agencji SENSUS (1994-1995)...

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, ur. 19 kwietnia 1967 r. w Szczecinie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Odbywała staż dziennikarski w „Kurierze Szczecińskim” (1990), „Dzienniku Szczecińskim”, „Morzu i...

Jerzy Kubiak, ur. 1 grudnia 1931 r. w Radomsku. Absolwent wydziału filozoficzno-społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952-59) w „Gazecie Poznańskiej”, następnie w „Gazecie Częstochowskiej” i...

Ks. Marian Jan Wittlieb, ur. 22 maja 1946 r. w Nowej Wsi Lęborskiej. Doktor teologii. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, Angelicum w Rzymie i Uniwersytetu w Wurzburgu. Święcenia kapłańskie przyjął w Świnoujściu (1970)....

Robert Krupowicz, ur. 19 lipca 1967 r. w Gryfinie. Z wykształcenia politolog z dyplomem Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas studiów (od 1986) współpracował z Akademickim Radiem „Pomorze”, potem (1990-91) i od 1993 do końca lat...

Danuta Teresa Kret, ur. 17 marca 1932 r. w Tarnopolu. Zmarła 29 czerwca 2009 r. Repatriowana (1945) z kresów wschodnich do Bytomia. Absolwentka studiów dziennikarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo bez przydziału pracy...

Bernard Kozłowski, ur. 20 maja 1943 r. w Rozowkach w Kazachstanie. Wykształcenie wyższe dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął (1968) w „Żołnierzu Polski Ludowej”, a od 1973 r. nieprzerwanie...

Dorota Kozicka, ur. 16 grudnia 1961 r. w Kielcach. Zmarła 19 lutego 2011 r. Wykształcenie wyższe, dziennikarskie. W „Głosie Szczecińskim” od 1984 r. W latach 1994-1996 kierownik działu terenowo-rolnego.  Specjalizowała się w...

Zygmunt Kowalski, ur. 6 marca 1938 r. w Lublinie. Mgr ekonomii, absolwent Politechniki Szczecińskiej (1962). Współpracował z „Harcerskim Tropem” -  dodatkiem „Kuriera Szczecińskiego” (lata sześćdziesiąte). Redaktor naczelny...

Sylwester Kowalski, ur. 19 września 1968 r. w Szczecinie. Absolwent wy­działu tech­nologii i inżynierii chemicznej Politechni­ki Szczecińskiej. Współpra­cował (od 1987) z TVP S.A., potem (1991) pod­jął w niej pracę,...

Tomasz Kowalczyk, ur. 14 lutego 1966 r. w Szczecinie. Mgr z dyplo­mem instytutu nauk politycz­nych Uniwersyte­tu Szczecińskie­go. Od 1991 r. dziennikarz „Ku­riera Szczeciń­skiego". Specjali­zuje się w...

Marek Koszur, ur. 4 maja 1953 r. w Szczecinie. Wyższe wykształcenie polonistyczne. W szczeciń­skim radiu i telewizji pracował od 1974 r. Zaczynał od stanowi­ska apli­kanta. Jako laureat konkursu dziennikar­skiego otrzymał...

Ewa Koszur, ur. 17 stycznia 1954 r. w Myśliborzu. Wykształcenie wyższe pedago­giczne - filologia pol­ska. Po stu­diach pracowała w domu dziecka oraz w szkole. Od 1981 r.  w Polskim Radiu Szczecin, a od 1991 r. w „Głosie...

Ewa Kostańska, ur. 10 lipca 1952 r. w Stargardzie Szczecińskim. Ukończyła filo­logię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewi­cza w Poznaniu oraz podyplomo­we studia dzien­nikarskie i edy­torskie na Uni­wersytecie...

Zbigniew Kosiorowski, ur. 24 lutego 1944 r. w Monasterzyskach (woj. stanisławowskie). Wykształcenie wyższe poloni­styczne oraz po­dyplomowe: kry­tyki artystycz­nej, a także w dziedzinie za­rządzania i do­radztwa...

Anna Koprowicz, ur. 12 marca 1951 r. w Szczeci­nie. Wyższe wykształcenie mu­zyczne z dyplo­mem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pracę w Polskim Ra­diu Szczecin podjęta w 1977 r. Jest kierow­nikiem redakcji muzycznej. Obok...

Zygmunt Konieczka, ur. 7 marca 1943 r. w Łagowcu (woj. gorzowskie). Stu­dia (prze­rwane) na Uniwersyte­cie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w redakcji telewizyjnej ­„Kroniki Szczecińskiej”, jako korespondent Dziennika...

Anna Kolmer – dziennikarka radiowa, publicystka. Od 1981 roku związana z Polskim Radiem w Szczecinie. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, który ukończyła w 1981r. Ukończyła także studia...

Edward Kmiecik, ur. 2 marca 1915 r. w Berlinie. Zmarł w 1977 r. Studiował (6 semestrów) na wydziale prawa i ekonomii politycznej Uniwersytetu w Berlinie, jako stypendysta Związku Polaków w Niemczech. Pracę dziennikarską rozpo­czął jako...

Aneta Klonowska, ur. 18 stycznia 1958 r. w Szczecinie. Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Po studiach, mieszkając na wsi, pracowała w oświacie, co przydało się w późniejszej pracy redaktorskiej. Z dziennikarstwem związana od...

Tadeusz Klimowski, ur. 24 grudnia 1935 r. w Warszawie. Zmarł 9 czerwca 2008 roku. Wykształcenie wyższe technicz­ne. Z Polskim Radiem współ­pracował od 1955 r., a od 1966 r. był na etacie. Od 1980 r. - w OTV Szczecin (z przerwą w...

Bronisław Marek Klasa, ur. 7 lutego 1957 r. w Szczeci­nie. Wy­kształcenie wyższe. Początko­wo praco­wał w Akademii Rolniczej, jednak wkrótce (1992) został re­daktorem technicznym i dzien­nikarzem tygodnika „Szczecin...

Adam Kilnar urodził się w 28 listopada 1927 roku w Bohorodczanach w ówczesnym woj. stanisławowskim. Jako młody chłopak przyjechał do Szczecina – jak wielu w tamtych latach - z Kraju Krasnojarskiego na Syberii.

Edmund Kieszkowski swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął bardzo wcześnie - już w klasie maturalnej Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Stało się tak za namową popularnego poznańskiego radiowca i publicysty Janusza...

Tadeusz Karwacki, ur. 23 grudnia 1922 r. w Prze­myślu. Zmarł 6 lutego 1999 roku. Wykształcenie niepełne wyższe - dziennikarskie. Pracę rozpoczął (1950) w Wydawnictwie Agencji Fotogra­ficznej Filmu Polskiego, na­stępnie (l951-52)...

Ewa Karasińska, ur. 20 grudnia 1955 r. w Szcze­cinie. Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1981) w „Rybaku Dalekomor­skim” jako publicysta, potem sekretarz redakcji, pełniąca obowiązki red....

Elżbieta Karasiewicz, ur. 24 grudnia 1949 r. w Szczecinie. Po studiach po­lonistycznych pracowała w szkole, a następnie w Zachodniopo­morskiej Ko­mendzie Chorą­gwi ZHP. Od lat siedemdziesią­tych współpracowała z dodatkiem...

Wiesław Jacek Kamiński, ur. 13 maja 1943 r. w Stryju. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej i Podyplomowego Studium Dzienni­karskiego Uniwersy­tetu im. A. Mickiewi­cza w Po­znaniu. Mieszkaniec Szczecina od 1945 r. Z telewizją...

Tadeusz Kamiński, ur. 14 kwietnia 1928 r. w Stanisławowie na południowo-wschodnich kre­sach Polski. Zmarł 9 marca 2009 roku. Ab­solwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. Od 1952 r. pra­cował w „Głosie Szczecińskim” w...

Anna Kafel, ur. l lute­go 1962 r. w Olkuszu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – mgr politologii.  Od 1987 r. w „Studiu Bałtyk” Polskiego Radia Szczecin kierowała redak­cją dzienników. Współautorka magazynu...

Włodzimierz Kaczmarek, ur. 15 maja 1930 r. w Warszawie. Zmarł 16 kwietnia 2010 roku. Studia wyższe humanistyczne. Pracę dziennikarską rozpoczął (1954) w Polskim Radiu w Szczecinie. Pełnił różne funkcje, m.in. kierownika re­dakcji...

Szymon Kaczmarek, ur. 25 stycznia 1957 r. we Wrocławiu. Pracę zawodo­wą rozpoczął (1992) od stano­wiska mł. red. techniczno-pro-gram. w Polskim Radiu Szczecin. Od 1994 r. pre­zenter: współre­daguje „Studio Bałtyk".

Mieczysław Kaczanowski, ur. 3 czerw­ca 1934 r. w woj. krakowskim. Wykształ­cenie wyż­sze - filolo­gia polska na Uniwer­sytecie Jagiellońskim. Pracę dziennikarską podjął (1956) w „Głosie Szczecińskim”. Był kolejno:...

Jerzy Jurczyk, ur. lipca 1948 r. w Chodzieży. Wy­chowanek szczecińskiego Liceum Sztuk Pla­stycznych. W latach l 967-72 studiował w Pozna­niu historię sztuki. Pierwsza publikacja - w „Teatrze” na te­mat szczecińskiej...

Wojciech Jurczak, ur. 31 stycznia 1937 r. w Prusz­kowie. Dziennikarz samouk (wykształcenie niepełne wyż­sze). Współpra­cuje (od 1956) i pracuje na róż­nych stanowi­skach (od 1959), kolejno w redak­cjach: „Expressu...

Wanda Jurczak, ur. 20 marca 1948 r. w Warsza­wie. Studiowała nauki ekono­miczne w Szkole Głównej Planowa­nia i Statystyki. Pracę dziennikar­ską rozpoczęła (1971) w „Tygo­dniku Polskim”, następnie w „Gło­sie...

Danuta Jeżowska-Kaczanowska, ur. 29 marca 1945 r. w Kielcach. Wy­kształcenie wyż­sze filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dzienni­karską podjęła (1969) w tygo­dniku „Wiadomo­ści Zachodnie”, a następnie...

Ireneusz Konrad Jelonek, ur. 5 listopada 1926 r. w Dąbrowie Górniczej. Zmarł 11 lipca 2005 roku. Podczas II wojny świa­towej jako l6-letni chłopiec rozpoczyna pracę w kopalniach węgla „Flo­ra”, a nastę­pnie „Paryż” w...

Bogdan Jaworski, ur. 23 sierpnia 1948 r. w Kolo­nii Ciężkie (woj. lubelskie). W „Głosie Szczeciń­skim” (od 1975) pra­cował na sta­nowisku redaktora techniczne­go do 2002 r.

Zbigniew Jasina, ur. 12 stycznia 1956 r. w Polanowie (woj. koszalińskie). Wy­kształcenie śred­nie techniczne. Pracę dzienni­karską rozpo­czął w 1982 r. w tzw. drugim obiegu (prasa „S”), a od roku 1990 w prasie...

Jacek Jasiewicz, ur. 7 lipca 1950 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekono­miczne - wydział inżynieryjno-ekonomiczny Poli­techniki Szcze­cińskiej oraz dziennikar­skie. Właściciel wydawnictwa „JAS”. Pracę w „Kurierze...

Leon Jarzembowski, ur. 2 listopada 1919 r. w Grudziądzu. Zmarł w 1976 r. Wykształcenie średnie ogólno­kształcące. Podczas wojny aresztowany przez gestapo w Toruniu i wywieziony do obozu pracy przymusowej w Niemczech. Uwolniony (1944)...

Stefan Szczęsny Janusiewicz, ur. 13 sierpnia 1933 r. w Chełmie Lu­belskim. Zmarł 11 września 2007 roku. Studio­wał polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Reporter, publi­cysta...

Dariusz Ryszard Janowski, ur. 12 grudnia 1964 r. w Namysłowie (woj. opolskie). Pracu­je jako fotorepor­ter - od 1992 r. - w „Kurierze Szczecińskim”. Współautor zdjęć zespołu przyrodniczo-krajoznawczego do monogra­fii o...

Marzena Głuchowska, ur. 19 kwietnia 1958 r. w Szczecinie. Mgr nauk politycznych, specjalność – dziennikarstwo; absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę ((1987) rozpoczęła w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, równolegle...

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa na UAM w Poznaniu. Po studiach w Krakowie zadebiutowała (1953) w redakcji rolnej Polskiego Radia w Szczecinie, a następnie w młodzieżowej i literackiej. W latach 1980-81...

Robert Cezary Gurjew (ur. 29 maja 1965 w Braniewie) – polski dziennikarz sportowy. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Dziennikarz radiowy - sprawozdawca siatkówki i tenisa, a także lekkiej atletyki, łyżwiarstwa szybkiego i wioślarstwa. Na...

Andrzej Grześkowiak, ur. 22 października 1938 r. w Bydgoszczy. Mgr ekonomii z dyplomem Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz absolwent Studium Dziennikarskiego (oba dyplomy w Poznaniu). Pracę zawodową rozpoczął w redakcji „Ilustrowanego Kuriera...

Edward Grochowski, ur. 1 lipca 1932 r. w Warszawie. Zmarł 18 lutego 1999 roku. Cztery lata studiów na wydziale prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz uczestnik dziennikarskich kursów specjalistycznych. Redaktor depeszowy (1952-53 i...

Jacek Grażewicz, ur. 15 września 1947 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W „Kurierze Szczecińskim” od 1965 r. – od stanowiska korektora poprzez redaktora...

Tadeusz Zwilnian Grabowski, ur. 8 października 1926 r. w Wilnie. Debiutował tamże w 1936 r. Wiersze zaczął pisać podczas wojny. Więzień polityczny (1944-45 i 1949-53). Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (1960). Członek (od...

Romuald Gomerski, ur. 23 kwietnia 1935 r. w Poznaniu. Mgr historii. Reporter (1953-65) „Gazety Robotniczej” we Wrocławiu, publicysta (1965-66) „Głosu Szczecińskiego”, instruktor (1967-71) wydziału propagandy KW PZPR w Szczecinie,...

Ryszard Godlewski, ur. 24 września 1946 r. w Łodzi. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Współpracując od 1971 r. z działem sportowym „Głosu Szczecińskiego”, pracował jednocześnie w szkole. Szczyci się piękną...

Ryszard Goclan, ur. 27 marca 1953 r. w Szczecinie. „W „Glosie Szczecińskim” od 1974 r. początkowo jako archiwista w dziale dokumentacji prasowej, od 1983 r. redaktor techniczny. Odszedł z „Głosu Szczecińskiego” w 2002 roku. Od 2003 r....

Piotr Paweł Goch, ur. 1 lipca w Łukowej (woj. zamojskie). Zmarł 4 października 1998 roku. Absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykował (1960-61) w lubelskim „Sztandarze Ludu”. Następnie pracował (1962-63) w „Głosie...

Franciszka Teresa Gęsikowska, ur. 13 grudnia 1952 r. w Szczecinie. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Prace redaktora graficznego podjęła (1989) w „Morzu i Ziemi”, a następnie (1990) w „Kurierze Szczecińskim”....

Anna Gedymin, ur. 17 lutego 1947 r. w Wapiennie (woj. bydgoskie). Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Zadebiutowała (1965) ilustracjami do opowiadań w „7 Głosie Tygodnia”. Redaktor graficzny i techniczny w tygodniu...

Andrzej Gedymin, ur. 5 lutego 1944 r. w Wilnie. Mgr dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracą rozpoczął (1965) w oddziale szczecińskim Polskiej Agencji Prasowej. Od 1966 r. pracuje w „Kurierze Szczecińskim” na różnych stanowiskach,...

Zdzisław Gawroński, ur. 28 listopada 1927 r. w Tarnopolu. Zmarł 15 grudnia 2010 roku. Absolwent studium nauczycielskiego. Pracował (1954-93) w redakcjach m.in.: „Słowa Polskiego”, „Wiadomości Legnickich”, „Tygodnika Morskiego”,...

Lech Galicki, ur. 29 stycznia 1955 r. w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Debiutował jeszcze na początku lat siedemdziesiątych w Klubie Młodych Autorów tygodnika „Na przełaj”. Aplikacja dziennikarska (1986) w „Morzu i...

Absolwentka politologii i dziennikarstwa radiowego na Wydziale Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ewa Fundament-Karśnicka, ur. 1 maja 1950 r. w Szczecinie. Z wykształcenia mgr inż. rolnictwa. Zadebiutowała (1987) w szczecińskiej TV w redakcji rolnej, przygotowując Telewizyjne Technikum Rolnicze, „Agroszkołę” i „Magazyn notowań”,...

Feliks Fornalczyk, ur. 30 maja 1928 r. w Łysej Górze k. Siewierza. Mgr filologii polskiej z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas okupacji sezonowy robotnik leśny. Po wyzwoleniu wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Szkoleniowego w...

Agata Foltyn, urodzona w Gdańsku. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1986) w Polskim Radiu Szczecin. Specjalizuje się w reportażu. Autorka nagrodzonych audycji: „Hipnotyczna regresja”,...

Przemysław Filipowiak, ur. 24 października 1952 r. w Bardzie Śląskim. Mgr socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Akademii Rolniczej, Polskiej Akademii Nauk, wydawnictwie „Glob”, Zakładzie Prac Wysokościowych,...

Zygmunt Dziuba, ur. 23 kwietnia 1929 r. w Raszczycach (Górny Śląsk). Mgr socjologii. W „Głosie Szczecińskim” (od stycznia 1950) przepracował 40 lat i 6 miesięcy, kolejno: w dziale sportowym, miejskim, jako redaktor techniczny, kierownik...

Maciej Dunajski, ur. 22 listopada 1942 r.  Zmarł 16 stycznia 1980 r. Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Szczecinie od 1965 r. Pracował w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od czerwca 1971 r. w...

Grzegorz Dowlasz, ur. 26 października 1947 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Dziennikarz „Głosu Szczecińskiego” (1971-93) i „Kuriera Szczecińskiego” (od 1994). Wśród zawodowych zainteresowań wymienia problematykę...

Jarosław Dobrzyński, ur. 3 maja 1959 r. w Szczecinie. Mgr filologii polskiej oraz absolwent Studium Dziennikarskiego w Warszawie. Zanim rozpoczął (w 1986 r. wygrał konkurs) pracę w TV Szczecin, przez 4 lata uczył języka polskiego w liceum...

Zenon Henryk Dmochowski, ur. 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie. Zmarł 20 grudnia 2002 roku. Dyplom mistrzowski fotografa i kursy dziennikarskie. Miał też kwalifikacje ślusarza i spawacza gazowego zdobyte podczas wojny. Fotoreporter (1948-68)...

Urszula Dembińska, ur. 7 listopada 1958 r. w Szczecinie. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę w Ośrodku TV Szczecin (od 1983) rozpoczynała jako stażystka, następnie była (1984-92) w redakcji informacji i (od 1992) –...

Ur. 5 lipca 1959 r. w Szczecinie. Mgr inż. automatyk. Rozpoczął pracę w Komitecie ds. Radia i Telewizji w Szczecinie w 1983 roku w redakcji informacji jako reporter i dziennikarz informacyjny.

Bogdan Czubasiewicz, ur. 9 lipca 1937 r. w Tomaszowie Lubelskim. Zmarł 7 maja 2004 roku. Dziennikarz, pisarz-marynista, globtroter, z wykształcenia ekonomista. W latach 1962-67 pracował w „Wiadomościach Zachodnich”, od 1967 r. w „Głosie...

Anna Czornij-Dulemba, ur. 24 maja 1945 r. w Krakowie. Mgr filologii polskiej z dyplomem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1971 roku w tygodniku „Jantar”, a następnie w międzyredakcyjnym oddziale...

Anna Beata Czerniawska - urodzona w Szczecinie, córka dziennikarza i pisarza Czesława Czerniawskiego. Magister Filologii Polskiej oraz absolwentka studiów podyplomowych Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim.

Marek Czasnojć jako swój pierwszy zawód obrał rybołówstwo dalekomorskie. Pływał przez wiele lat na trawlerach i lugrotrawlerach szczecińskiego przetsiębiorstwa Gryf. W 1968 r. rozpoczął pracę w redakcji Głosu Szczecińskiego. Później...

Mariusz M. Czarniecki, ur. 7 października 1934 r. w Tarnopolu. Mgr romanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i prawa z dyplomem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów w Lublinie współautor (z Maksem Szocem i...

Zdzisław Czapliński, ur. 24 kwietnia 1929 r. w Mieronicach woj. Kieleckie). Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r. w katowickiej „Trybunie Robotniczej” jako publicysta, kierownik działu i członek kolegium. Redaktor naczelny tygodnika „Co...

Joanna Czaplińska, ur. 7 sierpnia 1961 r. w Szczecinie. Z wykształcenia filolog języków słowiańskich. Pracę dzienni­karską rozpo­częła (1986) od współpra­cy z miesięczni­kami „Fantasty­ka”, „Kamena”,...

Wanda Cieślakowa, ur. 5 września 1930 r. w Aulnay Sos-Boys we Francji. Do Polski wróciła z rodzicami w roku 1939. Okupację przeżyła w Plesze­wie. Do Szczecina trafiła w roku 1948, przystępując do pracy w 16. brygadzie SP, a...

Tadeusz Cieślak, ur. l kwietnia 1956 r. w Szcze­cinie. Absolwent instytutu transportu samocho­dowego Politechniki Szczecińskiej. Karierę dziennikarską rozpoczął jeszcze w trakcie studiów od publikacji w gazetach poświeconych...

Stefan Cieślak, ur. 30 sierpnia 1920 r. w Słubicach k. Gostynina. Dyplomowany mistrz w zawo­dzie fotografii. Od 1951 r. w „Kurierze Szczecińskim”, a następnie w „Głosie Szcze­cińskim” na sta­nowisku starsze­go...

Bogdan Chocianowicz, ur. 21 lipca 1928 r. w Siedlcach. Dziennika­rzem de nomine - pisze o sobie - zostałem w paź­dzierniku 1951 r., de facto - po paroletnim tre­ningu. Przez 12 lat pracowałem w „Głosie Szczecińskim”. Po...

Zofia Chajnowska, ur. 30 lipca 1930 r. w Bydgoszczy. Ukończyła licz­ne kursy dzienni­karskie. Pracę rozpoczęła (1950) w dziale rolnym „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy. Kolejno: (1952-67) w „Gazecie Zielonogórskiej”, jako...

Jacek Błędowski, ur. 5 października 1943 r. w Lipowczycach. Mgr inż. wydzia­łu budownictwa lądowego Poli­techniki Szcze­cińskiej. Współ­pracuje (1968-76) z redakcja­mi „Głosu”, „Ku­riera”, „7 Głosu...

Elżbieta Bruska, urodzona pod znakiem Koziorożca w Szczecinie. Dziennikarka. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Życiową przygodę z piórem zaczęła od pisania opowiadań, za które otrzymała...

Brandys Kinga – dziennikarka telewizyjna, mgr historii. Absolwentka historii na WSP w Szczecinie. Ukończyła Studium Dziennikarskie w Warszawie oraz Szkołę Menadżerów Politechniki Szczecińskiej. Od 1979 w Oddziale Szczecińskim TVP, gdzie...

Stanisław Borowiecki, ur. 13 listopada 1929 r. w Biniewie Kaliskim. Zmarł 10 listopada 1995 roku. Członek kole­gium redakcyjne­go albumu „50 lat szczecińskie­go dziennikar­stwa”. Zmarł w trakcie prac nad albumem. Z...

Stefan Borkowski, ur. 31 sierpnia 1931 r. w Brze­ściu n. Bugiem - Polesie. Pracę rozpoczął w 1950 r. od stanowi­ska repor­tera, awan­sując do starszego publicysty w „Głosie Szczeciń­skim”. Pracował kolejno w...

Jerzy Boniecki, ur. 26 marca 1923 r. w Nowosiółkach k. Chełma. Zmarł 28 lutego 2005 roku. Mgr ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1982 r. - emeryt. Pracę dzienni­karską rozpoczął w 1955 r. w „Głosie Szczecińskim”, a od 1957 r. w...

Bogdan Bombolewski, ur. 19 września 1942 r. w Jaśle. Absolwent wydziału architektury wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Był porojektantem mody (od 1968) w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Odra” w...

Ryszard Bogunowicz, ur. 11 grudnia 1930 r. w Tarnopolu. W Szczecinie od roku 1946 r. Ma­tura w II Państwowym Gimnazjum i Li­ceum Ogólno­kształcącym im. Mieszka I. Stu­dia humanistyczne na Uniwersy­tecie Jagielloń­skim. W...

Elżbieta Bitner, ur. 19 czerwca 1956 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Absolwentka filologii polskiej, ze specjalnością radioznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę rozpoczęła (1979) w Polskim Radiu Szczecin, przechodząc...

Zbigniew Bienioszek, ur. 2 kwietnia 1925 r. w Jaroszowicach (pow. Pszczy­na). Zmarł 20 marca 2009 r. Studia dziennikar­skie ukoń­czył na Uniwersy­tecie Jagiel­lońskim w Krakowie. Z nakazu pracy skie­rowany we wrześniu...

Urodziła się niewątpli­wie, ale z niechęcią ujawnia da­tę. Zajęć imała się rozmaitych. Zainaugurowała w stylu roman­tyzmu... socjali­stycznego. Za­raz po maturze była murarzem w Nowej Hucie, następnie sze­fem...

Maria Bartczak, absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1989 r. podjęła pracę w...

Teodor Baranowski, ur. 10 października 1948 r. w Szczecinie. Zmarł 19 września 2009 roku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracę dziennikarską rozpoczął (1981) w redakcji informacji Polskiego Radia Szczecin. Wcześniej zatrudniony w...

Maciej Baranowski, ur. 26 lipca 1959 r. w Szcze­cinie. Wykształ­cenie wyższe. Publicysta w „Głosie Szczeci­ńskim” od 1984 r. W latach 1996-98 prezes Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Głos Szczeciński”. Odszedł z...

Jan Babiński, ur. 18 marca 1928 r. w Warszawie. Zmarł 28 stycznia 2007 roku. W okresie okupacji zdobywa wiedzę w ramach tajnego nauczania. Po wy­zwoleniu studiuje prawo na Uniwersytecie Poznańskim, specjalizując się w prawie...

Andrzej Babiński, ur. 10 czerwca 1934 r. we Lwo­wie. W Szczecinie osiadł wraz z rodzicami w 1947 r. Ojciec, Leon Babiński, był rektorem pierwszej szczecińskiej wyż­szej uczelni - Akademii Han­dlowej. A. Babiń­ski zdał maturę...

Andrzej Androchowicz, ur. 28 czerwca 1932 r. w Kaliszu. Zmarł w 2006 r.  Studiował na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym Poli­techniki Szcze­cińskiej oraz na wydziale reżyse­rii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i TV w...

Włodzimierz Abkowicz, ur. 4 sierpnia 1946 r. w Tianjin (Chiny). Mgr inż. chemik, podyp­lomowe studia ekonomiki przedsiębiorstw. W „Kurierze Szczecińskim” (od 1981) - kie­rownik działu ekonomiczno-morskiego. Spe­cjalizował się...