Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP) to organizacja społeczna i zawodowa skupiająca dziennikarzy, utworzona po roku 1989 w miejsce istniejącego wcześniej, utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Jedno z działających w Polsce stowarzyszeń dziennikarskich, obok Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, utworzonego w 1951 r. (zdelegalizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego i reaktywowanego w 1989), Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, utworzonego w 1991, Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta, utworzonego w 1998 oraz Towarzystwa Dziennikarskiego, powstałego w 2012 roku.

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Warszawa, organizacja ma też swoje oddziały terenowe w innych miastach. Jednym z oddziałów jest nasz oddział SDRP "Pomorze Zachodnie" z siedzibą w Szczecinie.