Początki szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia są związane z działalnością Związku Zawodowego Dziennikarzy. Jego pierwsze zebranie, założycielskie, odbyło się w listopadzie 1945 r., a więc w miesiąc po ukazaniu się pierwszego numeru „Kuriera Szczecińskiego”. Przewodniczącym został Jarosław Kaniasty, sekretarzem Zygmunt Jabłkowski, a skarbnikiem Ada Sitkowska.

Zarząd pracował niedługo. Wiosną następnego roku wybrano nowy, w większym składzie. Przewodniczył mu Bernard Kiser, podobnie jak Kaniasty, dziennikarz „Kuriera”. Członkami zarządu byli: Jan Bolewski, Bolesław Rajkowski, Tadeusz Frey, Czesław Piskorski, Stanisław Szydłowski, Bogdan Tomaszewski.

W 1951 r., w miejsce Związku Zawodowego Dziennikarzy, powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Pierwszym przewodniczącym został Bolesław Kosterkiewicz, następnym, na trzy kadencje, Tadeusz Stoiński, dziennikarz radiowy.

Po T. Stoińskim szefem oddziału był Jan Babiński. Działał niedługo, bo w związku z przejściem do pracy w dyplomacji, powierzył obowiązki Lesławowi Skinderowi, wiceprzewodniczącemu. Red. L. Skinder sprawował rządy do 1971 r. Jego następcami byli kolejno: Zdzisław Sośnicki, Andrzej Babiński, a do do 6 stycznia 1981 roku - Zbigniew Puchalski. Tego dnia, na zebraniu nadzwyczajnym, przewodniczącym SDP został wybrany Mieczysław Kaczanowski.

Z chwilą utworzenia Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, do którego przystąpiła większość szczecińskich dziennikarzy, na zebraniu w dniu 29 kwietnia 1982 r., przewodnictwo zarządu objął Henryk Chmielowski. Pełnił tę funkcję pięć miesięcy, a do chwili kolejnego zebrania wyborczego, które odbyło się w grudniu następnego roku, obowiązki przewodniczącego pełnił Bogdan Chocianowicz.

Kolejni przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, a później Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie to: Bogdan Nesteruk, Stefan Janusiewicz, Jan Zarzycki, Jan Sylwestrzak, Andrzej Gedymin, Jacek Jasiewicz, ponownie Jan Sylwestrzak. Po mianowaniu Jana Sylwestrzaka w 2003 r. wicewojewodą zachodniopomorskim, oddziałem Stowarzyszenia kierował Jan Zarzycki.

Od czerwca 2012 przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej "Pomorze Zachodnie" w Szczecinie jest Anna Kolmer.

anna kolmer
fot. Ireneusz Sanger