Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

zatwierdzony 30 maja 2008 roku podczas VII Zjazdu SDRP