W Szczecinie po 1989 r. ukazywało się niemal 300 czasopism, dotyczących różnych tematów – od „Morza i Ziemi” do „Garażu”, od „Obserwatora” do „Hot”, od „Pivariów” do „Polskich Warcabów”. Wiele z nich miało stały czytelników i prenumeratorów nie tylko w całym kraju, ale również poza granicami Polski. W książce wyróżniono czternaście kategorii: prasa społeczna i ogólnoinformacyjna, kulturalna, zapowiadająca wydarzenia, z segmentu lifestyle, wydawana głównie dla członków organizacji i pracowników, kierowana głównie do klientów przedsiębiorstw i instytucji, akademicka i studencka, samorządowa, biznesowa, wyznaniowa, fachowa i profesjonalna, motoryzacyjna, sportowa oraz sublokalna. Każdy z rozdziałów zawiera opis przykładowych tytułów.

Osobną częścią jest spis wszystkich tytułów prasowych, które wydawano w Szczecinie po 1989 r. i do których udało się dotrzeć. Badania obejmowały nie tylko kwerendę w bibliotekach i archiwach, ale również sprawdzanie tytułów dostępnych w archiwach prywatnych dziennikarzy, kolportowanych bezpłatnie w komunikacji miejskiej, a nawet w szczecińskich kawiarniach i barach.

Książkę otwiera rozdział analizujący teoretyczne i historyczne aspekty funkcjonowania prasy lokalnej, w tym zagadnienia: szczecińska prasa lokalna czy prasa wydawana w Szczecinie, przemiany na rynku czasopism szczecińskich, typologia czasopism wydawanych w Szczecinie, perspektywy rozwoju.

O Autorze

krzysztof flasinski

Od 1997 r. do 2010 r. dziennikarz, redaktor i sekretarz redakcji w redakcjach „Głosu Szczecińskiego” i „MM Moje Miasto”. Od 2021 r. redaktor naczelny magazynu „Przegląd Uniwersytecki”.

Absolwent szczecińskiej polonistyki. W 2013 r. otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim tytuł doktora nauk o mediach na podstawie pracy na temat szczecińskich gazet. Od 2010 r. pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie prowadzi zajęcia na kierunkach Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Dziennikarstwo i Zarządzanie Mediami.

Autor artykułów naukowych i książek na temat tradycyjnych i nowych mediów. Autor dwóch monografii dotyczących prasy szczecińskiej: Od drukarni do Facebooka. Przemiany prasy codziennej w Szczecinie w latach 1989-2014 (Warszawa 2015), Czasopisma w Szczecinie od 1989 r. Leksykon (Szczecin 2017).


Pobierz pliki: