Emilia Smechowski, Tilla Fuchs, Marek Tomasz Pawłowski, Małgorzata Walczak, Kinga Wołoszyn-Kowanda i Krzysztof Czajka nagrodzeni Polsko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarzy 2016.

W stolicy Saksonii Lipsku wręczono nagrody tegorocznym laureatom Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Zostali nimi Emilia Smechowski za „Jestem a ty mnie nie widzisz”-  gorzką opowieść o polskich emigrantach w Niemczech, którzy mają problemy ze swoją tożsamością. W Polsce traktowani są jak bogaci Niemcy, a w Niemczech jak ubodzy Polacy. Dlatego rodzice każą im ukrywać swoje pochodzenie i być nawet bardziej niemieckimi niż Niemcy. „Jak kameleony, nauczyliśmy się ukrywać w niemieckim społeczeństwie”.

Spośród produkcji radiowych nagrodzono Tillę Fuchs za reportaż „New York, New York lub: Co nowego w starej ojczyżnie” „Ucieczka ojca ze Śląska, poszukiwanie ojczyzny i tożsamości przez kolejne pokolenia oraz obecne położenie uchodźców splatają się ze sobą w przekonujący sposób. Temat został wyjęty z historycznego kontekstu i przedstawiony w teraźniejszości. Całość pokazana jest wybitnie, inteligentnie, wspaniale opracowana. Autorce udaje się połączyć ‘kiedyś’ z ‘teraz’, bo posługuje się językiem, który będzie zrozumiały także dla młodego pokolenia”. - mówił w laudacji Juergen Hingst –członek jury odpowiedzialny za kategorię radio.

Za program telewizyjny nagrodzono w tym roku Marka Tomasza Pawłowskiego i Małgorzatę Walczak za „Dotknięcie Anioła” – zdaniem jurora Jacka Kamińskiego dzieło wybitne i wzorcowe pod względem realizacji, stojące na pograniczu filmu dokumentalnego i teatru telewizji. Kanwą jest historia ocalałego z Holocaustu Żyda Henryka Schoenkera – syna przewodniczącego gminy żydowskiej w Oświęcimiu.

Przyznano też nagrodę za „Dziennikarstwo na Pograniczu”, fundowaną przez gospodarza uroczystej gali. Otrzymali ją Kinga Wołoszyn-Kowandy i Krzysztof Czajka autorzy cyklu „Kowalski i Schmidt”.

Na pierwszym planie Grażyna Preder, z tyłu Małgorzata Furga i Anna Kolmer

W tym roku dziennikarze z Pomorza Zachodniego nie dostali żadnej nagrody, choć były nominowane aż cztery autorki: Małgorzata Furga-Jurgiel, Anna Kolmer, Grażyna Preder i Joanna Rudnik – wszystkie w kategorii radiowej oraz Paweł Kulik, Michał Kulik - w kategorii telewizja. To świadczy o wysokiej jakości reportażu radiowego w naszym regionie. Już sam fakt nominacji do tej nagrody spośród blisko 120  prac zgłoszonych z Polski i Niemiec  jest ogromnym wyróżnieniem. Gratulujemy.

Z pracami nominowanymi zapoznać się można na stronie: www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Plesner