Podczas kolejnej burzy mózgów zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Pomorze Zachodnie padła propozycja, aby zorganizować cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich w Szczecinie w ramach rozszerzania zakresu działań Stowarzyszenia na trenie Szczecina i regionu.

Z lekką obawą czy to się uda, Stowarzyszenie zorganizowało takie spotkanie. Na przysłowiowy pierwszy ogień poszła historia bitwy o Wał Pomorski. Gośćmi spotkania byli uczniowie I LO w Szczecinie im. Marii Skłodowskiej – Curie. Aby zrealizować pomysł do współpracy udało namówić się Grupę Warowną Cegielnia Skansen Muzeum Wałcz. Nasze obawy wynikały z tego jak młodzież przyjmie historię z przed siedemdziesięciu lat tym bardziej, że o tych wydarzeniach jakże ważnych w historii II wojny światowej aktualnie mówi się nie wiele lub też wcale.

Dlaczego akurat ten temat pytali pedagodzy oraz młodzież? Dlatego, że jest to jeden z ważnych epizodów w historii Wojska Polskiego oraz w historii Pomorza Zachodniego. To na naszym terenie w okolicach Wałcza, Szczecinka i Mirosławca znajduje jeden z najważniejszych odcinków umocnień fortyfikacyjnych Wału Pomorskiego, który ciągnie się przez wiele kilometrów północno - zachodniej Polski. Prowadzenie tej niezwykłej lekcji historii Stowarzyszenie powierzyło fachowcom z Muzeum w Wałczu Grupa Warowna Cegielnia, którzy na co dzień zajmują się badaniami historycznymi i archeologicznymi tych umocnień. Muzealnicy z Wałcza ze swojego zadania wywiązali się znakomicie.

Spotkanie ilustrowane slajdami, archiwalnymi kronikami filmowymi, dokumentacją kartograficzną oraz uzbrojeniem i umundurowaniem żołnierzy Wojska Polski, Armii Radzieckiej i Wermachtu poprowadziło czterech pracowników, którzy na podstawie rzetelnej wiedzy i badań opowiedzieli o historii umocnień, ich znaczeniu w sztuce wojennej. Ważnym elementem spotkania był wątek udziału żołnierzy Wojska Polskiego w walkach o przełamaniu umocnień Wału Pomorskiego. Atutem tego spotkania prócz rzetelnego przekazywania wiedzy przez fachowców praktyków, była organizacja zajęć w innym miejscu niż szkoła.

W sali kinowej w Szczecińskim Inkubatorze Kultury odbyła się część prelekcji z kronikami i slajdami, a znajdująca się obok sala kominkowa była miejscem gdzie przygotowano ekspozycje pamiątek i eksponatów, które zaprezentowali pracownicy muzeum. Kolejny argument przemawiający za organizacją takich zajęć dla młodzieży to możliwość zaprezentowania regionu i jego najciekawszych miejsc, dlatego jeden z prelegentów opowiadał o walorach turystycznych Wałcza i okolic bezpośrednio związanych z umocnieniami fortyfikacyjnymi Wału Pomorskiego. Pomimo, że spotkanie trwało dwie godziny zegarowe młodzież z uwagą wysłuchała wykładów, duże zainteresowanie wzbudziła ekspozycja uzbrojenia i mundurów z epoki.

Historia walk o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego jest pierwszym przedsięwzięciem edukacyjnym zorganizowanym przez SDRP Pomorze Zachodnie. W najbliższym czasie zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących z zakresu: ochrony środowiska, wpływu samorządów lokalnych na tworzenie parków krajobrazowych i rozwoju turystyki na tych terenach. Zajęcia, będą skierowane do uczniów klas o specjalnościach turystyka, dziennikarstwo i marketing. Projekt edukacyjny Stowarzyszenia wspiera Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy Refleksje.

Tekst i foto: Andrzej Wiśniewski