Zmarł Andrzej Palmirski -  mgr historii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwsza praca w Polskim Radiu Szczecin. Następnie w „Głosie Szczecińskim” od 1977. Zajmował się publicystyką społeczno-polityczną i historyczną. Przeszedł wszystkie szczeble redakcyjnej pracy poprzez reportera, publicystę, kierownika działu. Od 1994 objął funkcje redaktora naczelnego. Zmienił formułę pisma, czyniąc ją codzienną, niezależną gazetą Pomorza Zachodniego. Skomputeryzował i unowocześnił proces wydawania gazety, zmieniając jednocześnie jej format.

W 1996 podał się do dymisji, przechodząc do publicystyki i redagowania wydań magazynowych „Głosu”. W 2002 odszedł z redakcji i podjął pracę w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.  W latach 2005-2007 redaktor naczelny miesięcznika „Merkuriusz Zachodniopomorski”.

Cykle publicystyczne: „Z przeszłości Pomorza Zachodniego”, „Historia to dzieje”, „Józef Piłsudski – próba biografii”, „Pionierskim szlakiem”. Kilkadziesiąt opowiadań i nowel (w różnych czasopismach), album „Region of the United Europe – Western Pomerania”, oraz powieść „Taniec śmierci”. Współautor albumu „Szczecin w PRL” oraz „Szczecin – Wały Chrobrego”.