Od 1994 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora naczelnego Filharmonii Szczecińskiej. Przyczyniła się do rozwoju i podniesienia poziomu artystycznego filharmonii, oraz promocji naszego miasta.

Jadwiga Igiel-Sak prowadziła filharmonię do listopada 2006 podejmując głośne inicjatywy artystyczne, w tym m.in. wykonanie „Requiem Polskiego” Krzysztofa Pendereckiego w Stoczni Szczecińskiej Nowa w grudniu 2005, które okazało się sukcesem artystycznym, wpisującym się w kulturalną historię Szczecina.

W 2004 roku Jadwiga Igiel-Sak rozpoczęła starania o wybudowanie nowej siedziby, stając na czele Społecznego Komitetu na rzecz Budowy Nowej Filharmonii w Szczecinie, w miejscu dawnego Konzerthausu. To m.in dzięki jej wysiłkom powstała filharmonia, która jest symbolem miasta.

Za wszystkie osiągnięcia, dokonania kulturalne i artystyczne, w 2005 Jadwiga Igiel-Sak otrzymała tytuł Ambasadora Szczecina.