Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim i zamieszkał w Szczecinie, gdzie został kierownikiem Referatu Bibliotek i Czytelni w Powiatowej Radzie Narodowej. W latach 19621964 był dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury. W 1964 został etatowym sekretarzem Szczecińskiego Towarzystwa Kulturalnego i pełnił tę funkcję przez rok. W latach 196570 był wicedyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a następnie kierownikiem Wydziału Kultury MRN w Szczecinie. W 1974 roku, został dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – później nazwanej Książnicą Pomorską i pełnił tę funkcję do momentu odejścia na emeryturę. 

Żródło - http://pomeranica.pl/wiki/Stanisław_Krzywicki