Na wieczną wachtę odszedł kpt. ż.w. Zbigniew Wincenty Sak, urodzony w Lublinie, absolwent Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz Wydziału Transportu Morskiego Politechniki Szczecińskiej. 

Szlify kapitańskie zdobył w 1959 r., stając się tym samym najmłodszym kapitanem w historii powojennej floty handlowej. Współorganizował Polską Żeglugę Bałtycką w Kołobrzegu, był dowódcą jednostek promowych i handlowych. Z jego inicjatywy powstała „Szkoła na morzu”, w której uczestniczyło w rejsach do Ystad, Kopenhagi i Helsinek ok. 15 000 licealistów.

Kpt. Sak należy do pionierów polskiej żeglugi promowej. Doprowadził do jej wznowienia po II wojnie światowej.

Był współautorem biletu promowego dla pasażerów i samochodów ciężarowych, które od lat 70-tych są używane przez armatorów promowych po dziś dzień. Kapitan Sak brał udział w pracach zespołu międzyresortowej komisji rządowej prowadzącej negocjacje w celu zwiększenia przewozu ładunków polskimi promami. Zajmował się publicystyką morską, domagał się przywrócenia narodowej bandery na polskich statkach. Dla niego biało-czerwona zawsze była najwyższą wartością.

Od wielu lat współpracował z SDRP Pomorze Zachodnie, a

Swoje bogate doświadczenie zawodowe i morskie przygody opisał w książkach pt. „Z Lublina na oceany” i „Dogonić horyzont” oraz „Wierni banderze”. W przygotowaniu jest kolejna książka Kapitana, której wydania już nie doczekał.

Członek honorowy SDRP Pomorze Zachodnie.

 

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Zbigniew_Sak

https://dziennikarze.szczecin.pl/publikacje/817-wierni-banderze

https://dziennikarze.szczecin.pl/publikacje/818-z-lublina-na-oceany

https://dziennikarze.szczecin.pl/publikacje/816-dogonic-horyzont