1 października, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zainaugurowała po raz 30. nowy rok akademicki. W nowe, czwarte już dziesięciolecie Uczelnia wkracza z trzecim Rektorem i nową (też trzecią) nazwą.

W 1993 roku pierwsza inauguracja roku akademickiego, pierwszej w regionie niepublicznej uczelni wyższej - Zachodniopomorskiej Szkoły Bussinesu - miała miejsce przy Al. Wojska Polskiego, obok ówczesnego pl. Sprzymierzonych. Uczelnia została zarejestrowana jako 15. niepubliczna szkoła wyższa w Polsce. Studia na ZPSB zaczynało wówczas ok. 250 studentów.

Po 30 latach działalności, absolwentów ZPSB możemy liczyć już w dziesiątkach tysięcy i spotkamy ich na menedżerskich stanowiskach w wielu firmach czy instytucjach w Szczecinie, regionie, kraju i na świecie. Ten rok akademicki otworzyła 3. Rektor w historii ZPSB, dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 otwierała jubileusz 30-Lecia działalności Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Jednym z bliskich wydarzeń będzie zmiana nazwy Uczelni - 1 kwietnia ZPSB stanie się: "Zachodniopomorską Szkołą Biznesu - Akademią Nauk Stosowanych".

Zmiana nazwy wydawałaby się niewielka, bo wziąż zostajemy szkołą biznesu Pomorza Zachodniego. Ale będziemy mieć już status Akademii – mówi prof. Justyna Osuch-Mallett, Rektor ZPSB.

Akademia Nauk Stosowanych to nazwa zastrzeżona dla uczelni zawodowych, spełniających określone kryteria. Przede wszystkim jakościowe w nauczaniu praktycznym. Nazwa odnosi się do nauk stosowanych, co oznacza wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów.

Dla uzyskania nazwy Akademii musieliśmy otrzymać zgodę Ministerstwa, wykazując spełnienie kryteriów. Taką zgodę otrzymaliśmy właśnie pod koniec lata. Teraz mamy także w nazwie potwierdzenie, że jesteśmy dobrą jakościowo uczelnią, która spełnia wysokie standardy –dodaje prof. Justyna Osuch-Mallett.

fot. Robert Stachnik