Minęło pół roku od śmierci kpt. ż. w.  Zbigniewa Saka ( zmarł 4.08.22 roku), menedżera floty handlowej i polskiej żeglugi promowej, współtwórcy Polskiej Żeglugi Morskiej w Kołobrzegu, pisarza, publicysty szeregu publikacji na temat gospodarki morskiej, żarliwego obrońcy polskiej bandery na polskich statkach.

Ale także honorowego członka Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie, które było wydawcą jego książek. Kapitan zostawił testament, w którym zobowiązał swoich spadkobierców – dzieci – do wpłacenia tytułem zapisu zwykłego kwoty 60 tys. dolarów  na rzecz Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie – Arkońska i Zdunowo z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii. Szpital środki otrzymał i złożył w imieniu swoim oraz pacjentów serdeczne podziękowania rodzinie zmarłego, że w pełni zadbali o wypełnianie woli ojca. Piękny gest charakternego KAPITANA.

 
Kapitan Zbigniew Sak jest autorem trzech już wydanych książek:
 
W przygotowaniu wydawnictwa "Pomorze" należącego do SDRP Pomorze Zachodnie, kolejna publikacja jego autorstwa, która wyjdzie w tym roku.