Festiwalu Piosenki Harcerskiej “Brzask 2023”  już po raz ósmy  odbędzie się w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie, 10.09.2023r. o godz.10.00

Od 8 lat organizują festiwal harcerze , zuchy i instruktorzy Hufca Szczecin ZHP , pod bacznym okiem Agnieszki Woś. Stare i nowe piosenki harcerskie będą wybrzmiewały  ze sceny , a zebrana publiczność będzie miała okazję do spędzenia czasu w gronie przyjaciół . Pomysłodawcy tej imprezy chcieli przywrócić tradycję wspólnego śpiewania piosenki harcerskiej i nie tylko. I to się im udało.

Festiwal ma charakter otwarty . Młodzież i dzieci są specjalnie do tego przygotowywani. W trakcie roku odbywają się warsztaty wokalno-teatralne , które wyrównują szanse występującym. W tym roku prezentowane będą nie tylko piosenki harcerskie , ale także piosenki w kategorii „Kolory”. Festiwal został wpisany na stałe do kalendarium wydarzeń kulturalnych miasta .

festiwal piosenki harcerskiej 2023 01

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ”Pomorze Zachodnie” objęło honorowym patronatem 8.Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „Brzask 2023

Posłuchajcie jak bawili się harcerze ,zuchy i instruktorzy na 7 Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Brzask” w 2022r.

https://radioszczecin.pl/395,3757,festiwalowa-przygoda-reportaz-anny-kolmer