W 105 rocznicę uzyskania przez Polskę Niepodległości Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej ze Szczecina przygotował piękną a zarazem wzniosłą uroczystość  na Skwerze  Kapitanów przy Starej Rzeźni na szczecińskiej Łasztowni.

Głównym punktem był Apel Niepodległości przez wciągnięcie flagi „NA Maszt” oraz odsłonięcie dwóch pamiątkowych  tablic kapitanów żeglugi wielkiej: Zbigniewa Bargielskiego oraz Zbigniewa Saka. Odsłonięcie nastąpiło punktualnie o godz.11.11. Tablice, zgodnie z przyjętą tradycją klubu, odsłonili synowie  uhonorowanych. Uroczystość prowadził energicznie szef klubu kpt.ż.w. Włodzimierz Grycner. Wygłoszono okolicznościowe laudacje przy „Kapitańskim Maszcie”. W przypadku kpt. Zbigniewa Saka, honorowego, wieloletniego członka Stowarzyszenia Dziennikarzy RP „Pomorze Zachodnie” wygłosiła red. Krystyna Pohl. Janina Piotrowska, redaktorka wszystkich wydań książek  kpt. Zbigniewa Saka opowiedziała o stanie zaawansowania  przygotowywanej do druku ostatniej książki , która będzie miała tytuł „ Między szeptami morza”. Pośmiertne wydanie zebranych opowiadań przygotowuje wydawnictwo POMORZE, należące do Stowarzyszenia SD RP ”Pomorze Zachodnie”. Tomik ukaże się najprawdopodobniej z początkiem 2024 roku. Zawierać będzie on także wspomnienia o Zbigniewie Saku, spisane przez przyjaciół kapitana, kolegów po fachu oraz osób zaprzyjaźnionych. Red. Janina Piotrowska podziękowała rodzinie za pomoc w dotarciu do materiałów i włączeniu  w proces wydawniczy. Wiadomość ta wzbudziła spore zainteresowanie obecnych, którzy bardzo cenią sobie twórczość kapitana, szczególnie soczysty język i humor, z którym tylko on potrafi  przekazać  swoje morskie przeżycia .

Po podniesieniu bandery Polski ,odśpiewaniu hymnu Polski i hymnu do Bałtyku , także wysłuchaniu szeregu okolicznościowych wystąpień zaproszonych gości, uroczystości zostały przeniesiono do obiektu Starej Rzeźni czyli do  Centrum Kultury Euroregionu. A tam Chór Politechniki Morskiej „Hol” dał wspaniały występ – popis swoich możliwości wokalnych, który wzbudził ogólny aplauz. Był też występ  młodego wiekiem zespołu „ Żagielek”, zespołu „Optymalne” oraz występ „Andrzej Olszewski  i Małgorzata” oraz „Igacki Band”.

       W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń Ligii Morskiej i Rzecznej osobom szczególnie zasłużonym dla spraw morza i tej organizacji. Otrzymali je : Anna Neugebauer, Ludmiła Kopycińska oraz red. Elżbieta Kubowska z „Kuriera Szczecińskiego”.

JOT